WORLD
REGLER
Hjem  >  Festivalen  >  Regler
SENESTE MEDIA
 • VIDEO
 • LYD
 • FOTO
22/12/2022 01.02.47

MOSS

22/12/2022 01.02.13

MOSSKOMMENDE KONCERTER
Land

By

  NÆSTE BANDS PÅ SCENEN
  Tilmeldt 13 januar 2023 klokken 19:51

  Mikkel YD

  Hip Hop
  Danmark
  Tilmeldt 30 november 2022 klokken 21:50

  Freja Malou

  Pop
  Danmark
  Tilmeldt 24 oktober 2022 klokken 09:34

  2tiltango

  Pop
  Danmark
  Bands som snart går op på scener rundt om i verden
  Tilmeldt 27 januar 2023 klokken 15:07

  6.3.6

  Techno
  Frankrig
  Tilmeldt 16 januar 2023 klokken 17:19

  Patundra

  Pop Rock
  Italien
  REGLER
  Emergenza Festival er verdens førende festival for upcoming musik. Festivalen afholdes i storbyer i Europa, Nord Amerika og Asien. Alle bands/grupper/artister kan deltage uanset genre. Coversange tollereres i begrænset omfang, men er udelukket hvis man går videre til finalen. Hver koncertaften er en mini-festival i sig selv, og koncerterne foregår på kendte scener i alle landene. Fra Oktober til Juni deltager bands i indledende runder, semifinaler, regionale finaler og den danske finale. Under hver aften vælger publikum og de deltagende musikere, de bands der går videre til næste runde. I finalen udpeger et professionelt dommerpanel den endelige danske vinder, som skal deltage i den nordiske finale. Herfra går tre nordiske vindere videre til den internationale finale på Taubertal Open Air Festival i Tyskland i August. Vinderne af den internationale finale vinder en Europaturné!
  • IntroduktionOpen or Close
   - Ethvert band/gruppe/artist der kan spille LIVE kan deltage på festivalen. Der er ingen genrebegrænsning (vi har haft deltagere i 329 forskellige genrer).

   - Da energi bedst formidles ud til publikum des flere musikere man er på scenen ser vi gerne at man optræder med minimum tre (3) musikere der alle spiller et instrument eller synger/rapper. Undtagelser fra dette minimumskrav kan kun finde sted med festival-ledelsens godkendelse.

   - Alle deltagende bands/grupper/artister spiller deres koncert under de rammer der stilles til rådighed på det enkelte spillested.

   - Festival-ledelsen forbeholder sig retten til at ekskludere/diskvalificere bands fra deltagelse på festivalen i følgende tilfælde:
   a) Bands hvor over halvdelen eller mere end 3 af musikerne går igen i et eller flere andre bands.
   b) Bands der ikke udfylder tilmeldingen på den danske hjemmeside ordentligt eller som opgiver fejlagtige, falske eller ufuldstændige informationer i tilmeldingen.

   - Mekanisk og digitalt udstyr samt forudindspillet musik/lyd må kun anvendes som supplerende element, og må ikke være hovedelementet i koncerten. F.eks. opfattes det ikke som en LIVE optræden hvis man udelukkende mimer til forudindspillet musik.

   - Der er ingen alders- eller genrebegrænsning for de deltagende bands.

  • KoncerterneOpen or Close
   - Ved hver koncert (undtagen i finalen), er antallet af optrædende bands mellem 7 og 9.

   - Hvert band har et vist antal minutter til rådighed for deres koncert (typisk 20-25 minutter for at bandet kan nå at spille sine absolut bedste sange). Antallet af minutter bestemmes af festivalen, og er det samme for alle bands, der spiller på samme aften. Festivalen forbeholder sig retten til at ændre antallet af minutter helt frem til koncertstart.

   - I tillæg har hvert band et antal minutter til at gå på og af scenen (den tid det skal tage et band at gå af scenen samtidig med at det efterfølgende band går på scenen og stiller op). Detaljerne for dette forklares nærmere på infomødet.

   - Alle bands skal følge anvisningerne der gives angående spilletid og tid for sceneskift. Festivalens repræsentant holder øje med tiden, og denne person kan afbryde koncerten, hvis et band ikke holder sig indenfor den aftalte spilletid. Med andre ord er det ikke tilladt at spille ekstranummer - med mindre dette allerede er inkluderet i den aftalte maksimale spilletid.

   - Der er intet minimum for hvor længe man skal spille.

  • Afstemning og videre kvalifikationOpen or Close
   - I de indledende runder og i semifinalerne er det de tilstedeværende publikummer og optrædende musikere, der stemmer bands videre til næste runde. Afstemningen sker på folk's smartphone via et gratis stemmesystem.

   - Kun rettidigt afgivne stemmer medregnes i optællingen. Det annonceres fra scenen hvornår afstemningen lukker, og det er den enkelte person's eget ansvar at afgive sin stemme inden afstemningen lukker.

   - Resultatet rangeres efter antallet af stemmer det enkelte band har fået - fra første til sidste plads.

   - Resultatet offentliggøres efter hver koncert-aften. Resultatet er endegyldigt.

   - I tilfælde af stemmelighed deler de pågældende bands den samme placering.

   - Bands der ikke går videre til næste runde kan i særlige tilfælde gå videre alligevel. For eksempel kan et band blive tilbudt en plads i næste runde, hvis et band, der er gået videre må forlade festivalen (f.eks. pga. sygdom el.lign.), og der således bliver en plads åben. Festivalen forbeholder sig desuden retten til at give wildcards til et eller flere bands i alle stadier af festivalen.

   - I den danske finale er det en branchejury, der udpeger den endelige vinder, som skal deltage i den nordiske finale. Specifikke regler gældende for finalen gennemgås med de bands der skal spille i finalen.

   - Festivalen offentliggør programmet for hvor og hvornår det enkelte band skal spille. Festivalen forbeholder sig retten til at ændre i programmet til enhver tid.

   - Festivalen dækker kun transportomkostninger i forbindelse med det danske vinderband's deltagelse i den nordiske finale hvis denne afholdes udenfor Danmark. Hvis det danske vinderband skal deltage i den internationale finale dækkes og planlægges transport og ophold af Emergenza Festival.
  • KoncertplanlægningOpen or Close
   - Det er festivalen, der fastsætter hvornår og hvor det enkelte band spiller sin(e) koncert(er). Når datoen og tiden for den enkelte koncert er fastlagt, kan disse ikke ændres.

   - Ankomsttid på spillestedet og tidspunkt for eventuel lydprøve fastsættes af festivalen, og det enkelte band skal overholde de opgivne tidspunkter, samt have alt klart på scenen i tide inden tidspunktet for den eventuelle lydprøve.

   - Enhver forsinkelse i forbindelse med møder, lydprøver og koncerter (herunder sceneskift) kan være tilstrækkelig grund til at et band diskvalificeres fra festivalen. Dette gælder uanset om det bare er et medlem i bandet, der er skyld i dette.
  • MøderOpen or Close
   - Der afholdes et fælles infomøde for alle musikere inden hver runde. Alle musikere skal deltage i disse møder, og ankomme på det aftalte tidspunkt.

   - Fraværet af en eller flere musikere fra et band, kan være tilstrækkelig grund til at det pågældende band diskvalificeres fra festivalen.

   - Minimum et medlem fra hvert band vil via den oplyste emailadresse blive informeret om tid og sted for infomødet. Det er dette bandmedlem's ansvar at videregive information om tid og sted for infomødet til de andre i bandet, og at sørge for at samtlige bandmedlemmer kommer til infomødet.
  • Instrumenter og lydprøveOpen or Close
   - Emergenza Festival stiller det lyd- og lysanlæg til rådighed som allerede findes på spillestedet. Ligeledes sørger festivalen for teknikere. Det er ikke muligt at medbringe egen lyd- og/eller lystekniker.

   - Emergenza Festival stiller komplet backline til rådighed som alle bands skal spille på. Dette består af et trommesæt samt guitar- og basforstærkere. Spillestedets PA anlæg anvendes (inkl. mikrofoner).

   - Musikerne medbringer selv egne instrumenter (guitar, bas, keyboards, stativer etc.) samt alle nødvendige kabler.

   - Spillestedets outboard gear anvendes. Musikerne medbringer selv egne effektpedaler til guitar og bas.

   - Trommeslagere skal medbringe egne trommestikker, egne crashbækkener og egen dobbelpedal (hvis en sådan ønskes anvendt).

   - De to første bands på hver koncertaften har lydprøve og alle andre bands får line-check i løbet af den tid der er afsat til sceneskift.
  • TilmeldingOpen or Close
   - For at tilmelde dit band følger du instruktionerne her på siden under punktet "Tilmelding" i menuen.

  • Afbud eller ændring af koncertdatoOpen or Close
   - Hvis et band vælger at trække sig fra festivalen skal de meddele det til festivalens kontaktperson umiddelbart efter bandet internt har besluttet dette!

   - Festivalen forbeholder sig retten til at ændre spillested helt frem til 8 timer inden koncertens start.

   - Absolut seneste frist for at melde afbud til festivalen er inden man bliver indkaldt til det første infomøde inden de indledende runder.
  • Accept af regler og resultaterOpen or Close
   - Emergenza Festival stiller visse områder af hjemmesiden www.emergenza.net til rådighed for de deltagende bands til at promovere deres band og koncerter. Emergenza Festival påtager sig intet ansvar i forhold til det indhold bands tilføjer hjemmesiden eller anvendelsen af det promotion materiale festivalen stiller til rådighed.

   - Alle musikere er personligt ansvarlige for at gøre sig disse retningslinjer klare og for at følge dem.

   - Ved tilmelding accepterer hvert medlem i bandet de af Emergenza Festival fastsatte regler. Festivalen forbeholder sig retten til at ændre reglerne til enhver tid uden nødvendigvis at underrette musikerne direkte. Kontakt altid festivalen's kontaktperson i tilfælde af tvivl om gældende regler. Der kan ikke stilles spørgsmål til gældende regler, og disse regler skal følges til enhver tid.
  • JuraOpen or Close
   - Ethvert sagsanlæg (civilt, kriminal eller administrativt) mod firmaerne der ejer festivalen, og som er ansvarlig for festivalens arrangementer, også inklusiv de disputser der refererer til begivenheder, der fandt sted under koncerten og som ikke direkte hidrører reglerne for festivalen eller afviklingen af festivalen, skal afgøres ved Retten I Rom (Italien).

   Derfor vil ethvert sagsanlæg omhandlende Emergenza Festival eller involverede parter eller personer, som indberettes til en anden domstol end Retten I Rom være ugyldigt.
  • Sidste anbefalingerOpen or Close
   Glem ikke at Emergenza Festival først og fremmest er en fantastisk mulighed for at jeres band kan komme ud med jeres musik til mange mennesker, og at der ikke er grænser for hvor langt I kan komme i jeres musikkarriere, hvis I tager jer selv og jeres deltagelse på festivalen seriøst. Festivalens repræsentanter sørger for at rammerne for jeres koncerter er på et højt professionelt niveau. Hvis du synes reglerne ovenfor virker strenge, kan vi forsikre dig for, at de er til for at sikre at få personer ikke ødelægger oplevelsen for alle andre. Emergenza Festival står for musik og talentudviklng på et højt seriøst niveau. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os under punktet KONTAKT OS i menuen ovenfor.