ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

18 فبراير 2013

Maneggiare con cura
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
2/23/2021 8:10:06 PM

Braking Lane

2/18/2021 1:53:14 PM

Астероидыحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Francesco Con Cura   18 فبراير 2013 01:06
Francesco Con Cura   17 فبراير 2013 07:12
Francesco Con Cura   17 فبراير 2013 07:08
LAND OF SORROW
Francesco Con Cura   17 فبراير 2013 07:05
Francesco Con Cura   17 فبراير 2013 07:03
Francesco Con Cura   17 فبراير 2013 06:57
un omaggio a Frankie HI-NRG Quelli Che Benpensano
Francesco Con Cura   17 فبراير 2013 06:52
Francesco Con Cura   17 فبراير 2013 06:48
Francesco Con Cura   17 فبراير 2013 06:47
Land Of Sorrow
I’m on a bed of nails, entro ma presidi mai…
mai è un universo e soffoca le mie realtà
ora non sai se amerai, ora mai se odierai…
che il tempo sfugge, il tempo ha fretta,
mai che chieda: vuoi una resa!?
I’m living in a land of sorrow
where time slips away, away
while living in a land of sorrow
we feed our bodies fake…
I’m a renegade reso al mondo per pietà
più sterile, più docile, nel marchio che tu hai
you suffer your frustration
you suffer for the nation
che vuole il tempo, il tuo tempo
e mai che chieda: vuoi una tregua!?
Francesco Con Cura   17 فبراير 2013 06:41