ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

28 نوفمبر 2012

Skarraphone
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/24/2021 11:04:18 PM

Тушь

9/23/2021 4:13:48 PM

ANNOIDحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
OUT NOW!

DON'T WORRY, partorito dalla mente contorta dell'MC più odiato.
Tracklist
1. Intro
2. Don't Worry
3. Quant si pazz feat Zero
4. Fama
5. Nun m Fir
6. Gia' sai feat Rico
7. The end?
Tutte le tracce sono prodotte da Skarraphone, scratch by Gigidigisuono.
Pensato, registrato, missato e masterizzato da Skarraphone @Home.
Tutti i diritti sono riservati .

Fabio De Cenzo   28 نوفمبر 2012 09:42
REMIX 2011 di Skarraphonkee contenuto come Bonus Track
nell'EP di prossima uscita "Musica Elettronica"

Testo e Musiche: Fabio Skarraphone
Regia e Montaggio: Massimo Mahieux

Con la partecipazione di:
Pasquale El Zeta
Albero Photox
Jungle Store

Fabio De Cenzo   28 نوفمبر 2012 09:41
Skarraphone feat Esa - Chiù Squantizzat

Fabio De Cenzo   28 نوفمبر 2012 09:40
Il videoclip ufficiale che anticipa l'ultimo lavoro di Skarraphone
"Musica Elettronica"
di prossima uscita 2011.
Il primo singolo estratto " Talking around" è in collaborazione con Dario Bassolino a.k.a. The Be.
Ufficialmente ON-LINE on YOTUBE

Siete pronti?!

Produzione Guedado
Riprese: Jacopo Mele
http://www.guedado.it
Montaggio: Marco Careri

Testimonial Ufficiale
IES Clothing
http://www.iesies.it
COSACERTA
http://www.cosacerta.com

FACEBOOK:
http://www.facebook.com/ExtraSkarraphone

Fabio De Cenzo   28 نوفمبر 2012 09:38