ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

31 يناير 2013

Black Hole
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
 • فيديو
 • الصوت
 • صور
7/22/2021 5:34:45 PM

Arthur Cravan

7/19/2021 3:25:08 PM

Heisenbergحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

  عصابات قادمة على المسرح
  القادمة العصابات في العالم
  أهم الأحداث
  I Black Hole nascono nel 2010. Dopo un anno non molto ricco l'allora cantante decide di non volersi dedicare più alla musica e quindi
  entra in formazione l'attuale cantante Federica Fonisto. Con la nuova formazione il gruppo inizia a suonare sempre più
  fino ad esibirsi quasi ogni settimana. Le influenze musicale sono varie, dai Van Halen agli MGMT, da Patty Smith fino ai
  Deep Purple, dai Muse fino al blues di Pino Daniele. La band si è esibita in vari locali famosi nel loro territorio base.
  Tra questi il Fabrik, il Lido Arturo e al Golden Age come ospiti al contest organizzato da "la casa di Alessandra".
  Dopo anni passati a lavorare su cover il gruppo ha iniziato a lavorare sui propri inediti verso la fine del 2012.
  Date le varie influenze dei musicisti all'interno della band, gli inediti non hanno un genere preciso ma un misto di
  esperienze diverse. L'attuale formazione vede Federica Fonisto alla voce, Francesco Pes alla chitarra, Mattia Mazzella al
  basso, Nicholas Mazzei alla batteria e Claudio Iacoviello alle tastiere.
  Francesco Pes   31 يناير 2013 04:33