SØK ETTER BAND
WORLD
3OPPTRE LIVE PÅ FESTIVALEN!
2BEKREFT KONSERTDATO
1MELD PÅ BAND / GRUPPE
REGLER
Hjem  >  Festivalen  >  Regler
SISTE MEDIA
 • VIDEO
 • LYD
 • FOTO
10/20/2020 12:40:59 PM

Vetka

10/20/2020 12:38:12 PM

VetkaKOMMENDE KONSERTER
Land

By

NESTE BAND PÅ SCENEN
Påmeldt 19 oktober 2020 kl. 17:49

Jei XoniX Flames

Hip Hop
Norge
Påmeldt 23 mai 2020 kl. 23:32

Environ

Punk rock
Norge
Påmeldt 10 mars 2020 kl. 19:00

Zenith

Pop Rock Alternative
Norge
Band som snart går opp på scener rundt i verden
Påmeldt 13 timer siden

COV!D

Metal
Russland
Påmeldt 17 timer siden

Тау

Other...
Russland
REGLER
Emergenza Festival er verdens største musikkfestival for usignerte band/grupper/artister. Festivalen avholdes i storbyer rundt om i Europa, Nord-Amerika og Asia. Alle kan delta uansett hvilken sjanger det gjelder. Coverlåter tolereres i begrenset omfang, men er utelukket hvis man går videre fra innledende runder. Hver konsert er en minifestival i seg selv, og konserterne foregår på kjente scener i de forskjellige landene. Fra september til juni, deltar bandene i innledende runder, semifinaler, regionale finaler og den norske finalen. Hver kveld velger publikum og musikerene som deltar hvilke band som går videre til neste runde. I finalen kårer et profesjonelt dommerpanel den norske vinneren, som skal delta i den nordiske finalen i København. Herfra går to nordiske vinnere videre til den internasjonale finalen på Taubertal Open Air Festival i Tyskland. Vinnerne av den internasjonale finalen vinner en Europaturné!
 • INNLEDNINGOpen or Close


  Alle band kan delta på festivalen. Eneste betingelse er at dere spiller live!
  - Regelverket gir bandene adgang til å spille på scenene i forskjellige byer, så lenge det er i tråd med reglementet.
  - Arrangørene forbeholder seg retten til å nekte eller tilbakekalle registreringen i følgende tilfeller:
  a) band som har halvparten av medlemmene, eller som har mer enn tre musikere som spiller i et annet band på festivalen.
  b) Band som ikke har skrevet inn riktig informasjon på registreringskjemaet (feil, falsk, uleselig eller ufullstendig informasjon).
  c) Band som bryter noen av disse reglene vil bli diskvalifisert.
  d) Det er forbudt å bruke festivalen til politiske ytringer eller budskap.
  Følgende kriterier fører til utestengelse fra festivalen. Avgjørelsen kan ikke påklages eller tilbakekalles:
  - Band som på direkte eller indirekte vis er relatert til politiske organisasjoner og aktivister.
  - Band som har formulert politiske eller aktivistiske ytringer.
  - Band som har direkte eller indirekte forbindelser til offisielle politiske sirkler med aktiviteter som kan bli betraktet som farlig for sikkerheten på konsertene.
  - Utelukkingen kan skje når som helst i løpet av festivalen. Det ekskluderte bandet vil ikke ha rett på tilbakebetaling eller erstatning for allerede avholdte konserter. Band kan ikke delta i senere etapper av festivalen selv om de har blitt kvalifisert tidligere.
  - Organisasjonen har rett til å kommunisere sin endelige beslutning inntil en time før forventet konsert.
  - Det er ingen aldersgrense, eller begrensninger på hvilke musikktyper som kan delta.
  - Band må bestå av minst tre personer. Vi anbefaler at soloartister har med seg flere musikere på scenen for å oppnå større visuellt uttrykk.
  - Dersom det finnes spesielle grunner for å ha et antall musikere under minimumskravet er det mulig å spørre om dispensasjon til den lokale festivalrepresentanten. Hovedkontoret står fritt til å avvise eller akseptere bandene.
  Festivalen forbeholder seg retten til å endre i reglene uten å informere deltakene direkte. Er det tvil om gjeldende regler kontakt din lokale festivalrepresentant.

 • PROGRAMOpen or Close

  På hver festivalkveld (med unntak av finalen) spiller det vanligvis mellom seks og ni band. Ledelsen kan endre antall band som spiller på en bestemt dag, hvis det er behov for det.
  - Hvert band har en bestemt tidsplan på sine konserter. Denne tidsplanen er utformet av ledelsen for at alle band skal ha lik spilletid. Arrangørene forbeholder seg retten til å endre spilletid (redusere eller øke).
  - Spilletiden for hvert band inkluderer sceneendring (dvs. tiden til bandet som har spilt har til å gå av scenen, og for det neste til å komme seg på scenen).
  - Alle band skal følge instruksjonene som gis av ledelsen angående sceneendring, tidspunkt og spilletid. Tiden vil bli overvåket av sceneansvarlig, eller av en representant fra ledelsen, og har myndighet til å stoppe konserten når som helst. Med andre ord, hvis du får tretti minutters spilletid, er det ikke tillatt å utføre et ekstranummer etterpå. Hvis dette skulle skje, ville ledelsen bli tvunget til å "dra ut kontakten".
  - Det finnes ingen minimumstid for bandenes spilletid.

 • AVSTEMNING OG KVALIFISERING TIL NESTE TRINNOpen or Close

  - Det er bare publikummet og musikerne som deltar på konsertene, som er dommere for hver konsertkveld. De velger ut kveldens vinner ved hjelp av stemmesedler, og man må stemme på minst to forskjellige band. Vi ser at publikum i gjennomsnitt stemmer på tre band, og på den måten unngår man "taktisk avstemning".
  - På bakgrunn av stemmene som blir avgitt i løpet av kvelden, skal bandenes posisjon klassifiseres fra første til siste plass.
  - Kvalifiseringsresultatene skal annonseres til alle bandene som deltar.
  - I tilfelle stillingen er uavgjort vil begge band kvalifisere seg til neste runde.
  - Kun under spesielle omstendigheter kan band som allerede er eliminert gis adgang til å gå videre i kvalifiseringen. Et eksempel er hvis bandet som vant oppløses, kan bandet som kom på andreplass bli bedt om å erstatte dem.
  - Festivalen har lister over band og stedene hvor de spiller. Disse kan endres under festivalen ettersom flere band registrerer seg, eller som venter på å bli registrert, eller som er avhengige av å få plass i klubber, teatre og arenaer hvor konsertene skal holdes.
  - Reglene for adgang til trinnene av festivalen blir endelig fastsatt når listene over deltakende band er gjort offisiell.
  - Vinnerne i "perifere" steder (dvs. de som ikke har rett til å spille på den europeiske finalen) skal kvalifisere seg til det høyest, regionale eller interregionale nivået i henhold til behovene for festivalen.

 • TIMEPLANOpen or Close

  - I løpet av første etappe, vil ledelsen utstede timeplan. Når en timeplan er offentligjort vil det ikke lenger være mulig å gjøre forandringer, unntatt i ekstreme tilfeller og kun med en dokumentert begrunnelse, og så lenge det passer inn i med festivalens organisering.
  - Timeplanen for konsert og lydsjekk vil bli gjort kjent av ledelsen. Det er viktig at alle følger disse timeplanene, og at bandene alltid moter til avtalt tid for lydsjekk.
  - Enhver forsinkelse under prøvene, konsertene eller møtene -om det så er forårsaket av kun et bandmedlem- er nok til å diskvalifisere et band fra festivalen. Ledelsen tar den endelige avgjørelsen.
  - Hver kveld (med start under den andre etappen) vil listene publiseres av Emergenza. Dette vil bli gjort i henhold til ledelsens avgjørelser, men med full respekt for resultatene fra første runde.

 • MØTEROpen or Close

  Det vil bli avholdt ett møte før hver konsert. Alle bandmedlemmer må være tilstede under møtene, og de må møte opp til avtalt tid.
  - Frafall eller forsinkelse av én eller flere musiker fra møtene, vil være nok til å diskvalifisere bandet de tilhører.
  - Bandets kontaktperson vil bli kontaktet om tid og sted for møtene. Fra da av er bandets kontaktperson ansvarlig for å holde kontakten med Emergenza og videreformidle datoer, tidskjemaer, møtesteder o.l. til resten av bandet.
  - Det er ikke mulig å anklage ledelsen for ikke å ha sagt ifra til resten av bandmedlemmene om konserttider og liknende.

 • UTSTYR OG LYDPRØVEOpen or Close

  - Emergenza stiller opp med lyd- og lysutstyr samt relevante teknikere.
  - Emergenza stiller opp med trommer, bassgitar- og gitarforsterkere, mikrofoner, monitorer og all sceneutstyr. - Personlige instrumenter (gitarer, bassgitarer, keyboards, osv.) må bandene ta med selv.
  - Emergenza stiller opp med elektroniske musikkeffekter for en god publikumsopplevelse. Musikerne må selv stå for andre effekter som man trenger for bass- og vanlige gitarer.
  - Trommeslager må selv ta med seg trommestikker og dobbelpedal til stortrommen.
  - Lydprøven vil bli bestemt under det tekniske møtet, og i samsvar med ledelsens og teknikernes behov.

 • PÅMELDINGOpen or Close

  Hvert band/gruppe/artist registrerer seg på Emergenza sine nettsider, og vil heretter bli innkalt til et info-/booking møte med festivalens representant.

 • AVBOOKNING ELLER ENDRING AV DATOOpen or Close

  Dersom en konsert blir avlyst, eller må utsettes, vil ledelsen foreslå en ny dato.
  - Skulle et band trenge å forandre konsertdatoen vil organisasjonen gjøre det de kan for å få finne en løsning.
  - Dersom det er vektige grunner for det, kan ledelsen flytte konserten til et nytt sted. Bandene vil bli kontaktet minst åtte timer før konsertstart.

 • AKSEPT AV REGLER OG RESULTATEROpen or Close

  Emergenza gjør bestemte deler av nettsiden www.emergenza.net tilgjengelig for bandene, samt en promoplakat/flyerbilde. Materialet kan brukes av bandene til å promotere sine egne konserter. Emergenza er ikke ansvarlig for innholdet i delene av nettsiden som er reservert bandene, eller for ulovlig bruk av materiell i promosjon.
  - Alle musikerne er selv ansvarlige for å være oppdatert med regelverket og følge det. Dette vil gjøre det mulig for ledelsen å gi en effektiv service til alle musikerne.
  - Unnlatelse fra å lese disse reglene fratar ikke musikeren fra eventuellt ansvar.
  - Under det første møtet vil bandet og deres representanter få utdelt et skjema med all den gjeldende informasjonen for konserten deres.
  - Uvitenhet vil ikke bli akseptert som gyldig grunn til at reglene ovenfor, eller spillereglene brytes.

 • JURAOpen or Close

  Alle søksmål, enten de er sivile, kriminelle eller administrative, mot selskaper bak festival- og konsertrettighetene henvises til domstolen i Roma, Italia, da domsmyndigheten ligger der. Derfor vil alle søksmål som stevnes for andre domsmyndighter enn domstolen i Roma bli erklært ugyldige.

 • SISTE TIPSOpen or Close

  Husk at Emergenza først og fremst er en mulighet for moro, og en mulighet til å uttrykke de enkelte musikalske ideer i total frihet. Dessuten vil alle festivalens ansatte gjøre sitt ytterste for at hver konsert er en suksess og en svært profesjonell begivenhet. Hvis ovenstående regler ser strenge ut, er det fordi de er der for å forhindre et mindretall fra å ødelegge for flertallet. Emergenza står for musikk, glede og frihet. Hvis du trenger mer informasjon, vennligst ta kontakt med den lokale festivalrepresentanten din.