WORLD
REGLER
Hem  >  Festivalen  >  Regler
SENASTE MEDIA
 • VIDEO
 • LJUD
 • BILD
22/12/2022 01.02.47

MOSS

22/12/2022 01.02.13

MOSSKOMMANDE KONSERTER
Land

Stad

  NÄSTA BAND PÅ SCENEN
  Anmält 24 oktober 2022 klockan 08:47

  ODD STAR

  Drum'n'bass
  Sverige
  Anmält 27 september 2021 klockan 20:29

  Cowherence

  Melodic Metal
  Sverige
  Anmält 22 september 2021 klockan 08:25

  After Earth

  Melodic Death
  Sverige
  Band som snart går upp på scener runt om i världen
  Anmält igår kl. 21:06

  Marie Engebø

  Esperimental pop
  Norge
  Anmält 01 februari 2023 klockan 10:59

  Johnny Casini

  Pop Rock
  Italien
  REGLER

  Emergenza Festival är världens ledande musikfestival för upcoming band/grupper/artister. Festivalen hålls i storstäder runt om i Europa, Nord Amerika och Asien. Alla band/grupper/artister får delta oavsett genre. "Covers" är tillåtet i begränsad utsträckning men är uteslutet om man tagit sig vidare från de inledande omgångarna. Varje konsertkväll är en minifestival i sig själv. Konserterna går av stapeln på kända scener runt om i hela landet. Under perioden September till Juni deltar banden i inledande rundor, semifinaler, regionala finaler och den svenska finalen. Under varje kväll väljer publiken och deltagande musiker vilka band/grupper som ska gå vidare till nästa runda. I finalen utser en professionell jury den slutgiltiga svenska vinnaren som i sin tur får delta på den nordiska finalen. Vinnarna av den nordiska finalen får delta i den internationella finalen på Taubertal Open Air Festival i Tyskland under Augusti månad. Huvudpriset i den internationella finalen är en Europaturné!

  • INTRODUKTIONOpen or Close

   - Band/grupper/artister som kan spela LIVE får delta på festivalen.
   - Deltagande band/grupper/artister spelar deras konsert utefter de ramar som finns till förfogande på varje spelställe.
   - Festivalledningen förbehåller sig rätten att diskvalificera band från att delta på festivalen vid följande tillfällen:
   a) Band där mer än hälften eller 3 av musikerna spelar på festivalen i ytterligare band
   b) Band som inte fyller i sin profil på den svenska hemsidan ordentligt eller band som uppger felaktig, falsk eller ofullständig information på densamma.
   Det finns ingen åldersgräns och inte heller någon genrebegränsning. (Vi har redan haft över 200 olika genrer på festivalen, så din musik kommer också passa in.)

  • KONSERTERNAOpen or Close

   - Vid varje konsert (undantag för final) så uppträder mellan 7 och 10 band.
   - Varje band har en showcase-tid för sin konsert (I regel 20-25 minuter för att bandet ska kunna framföra sina bästa låtar). Tiden bestäms av festivalen och är alltid densamma för alla band under den specifika kvällen. Festivalen förbehåller sig rätten att ändra showcase-tiden fram till konsertstart.
   - Att tilläga är att varje band även har ett antal minuter till att gå av scenen (Bandet ska hinna gå av scenen samtidigt som att nästkommande band går upp på scenen för att ställa upp). Detaljer gällande detta kommer att förklaras närmre på infomötet.
   - Alla band ska följa anvisningarna gällande speltid och "changeover". Festivalens representant håller ett öga på tiden och representanten kan avbryta konserten om ett band skulle gå över sin speltid. Det är alltså inte tillåtet att spela ett extranummer om det inte är inräknat inom de tidsramar festivalen angett.
   - Det finns inget minimum för hur länge man måste spela.

  • RÖSTNING OCH AVANCEMANGOpen or Close

   - I de inledande rundorna är det publiken samt kvällens musiker som avgör vilka band som går vidare till nästa runda. Röstningen görs med hjälp av en mobil webapp.
   - Resultatet utgörs av antalet röster varje band har fått - från första till sista plats.
   - Resultatet offentligörs efter varje konsertkväll. Resultatet är definitivt.
   - Vid oavgjort resultat mellan två band delar dessa på placeringen.
   - Band som inte röstats vidare till nästa runda kan vid särskilda tillfällen gå vidare ändå. Till exempel kan band bli erbjudna en plats i nästa runda, om annat band som gått vidare måste lämna festivalen (pga sjukdom eller liknande) och på så vis blir det en plats öppen. Festivalen förbehållar sig också rätten att dela ut "wildcards" till ett eller flera band under alla stadier av festivalen.
   - I den svenska finalen tillsäts en branschjury för att utse den slutgiltiga vinnaren. Det band som vinner får delta i den nordiska finalen. Särskilda regler som tillämpas på finalen informeras till de band som ska spela.
   - Festivalen offentligör programmet för var och när varje band kommer att spela. Festivalen förbehåller sig rätten till att ändra i programmet.

  • KONSERTPLANERINGOpen or Close

   - Det är festivalen som fastställer var och när varje band ska spela sin(a) konsert(er). När datum och tid för varje konsert är satt så kan ej detta ändras.
   - Ankomstid på spelstället och tidpunkt för eventuell soundcheck fastställs av festivalen. Varje band är skyldigt att följa de angivna tidpunkterna samt att ha allt klart på scen inför eventuellt soundcheck.
   - Förseningar till möten, soundcheck och konserter (inkl. changeover) kan vara tillräckliga skäl för att riskera diskvalificering ifrån festivalen. Detta gäller oavsett om det endast är en bandmedlem som är gör sig skyldig till detta.

  • MÖTENOpen or Close

   - Det hålls ett gemensamt infomöte för samtliga musiker inför varje runda. Alla musiker ska delta i dessa möten och skall komma på utsatt tidpunkt.
   - Frånvarandet av en eller flera medlemmar ur ett band på mötet kan vara tillräcklig grund för att bandet i fråga ska diskvalificeras.
   - Minst en medlem ifrån varje band kommer att bli kontaktade via uppgiven mailadress om tid och plats för infomötet. Det är denna bandmedlems ansvar att vidarbefodra informationen om tid och plats till övriga medlemmar i bandet samt se till att samtliga kommer till mötet.

  • INSTRUMENT OCH SOUNDCHECKOpen or Close

   - Emergenza Festival tillhandahåller ljud- och ljusanläggning som finns tillgänglig på spelstället i fråga. Festivalen står även för tekniker. Det är inte möjligt att ta med egen ljud- och ljustekniker.
   - Emergenza Festival tillhandahåller komplett backline som alla band ska spela på. Detta består av ett trumset samt gitarr och basförstärkare. Spelställets PA-anläggning används (inkl. mikrofoner).
   - Musikerna medhaver egna instrument (gitarr, bas, keyboards, stativ etc.) samt alla nödvändiga kablar.
   - Spelställets outboard gear används. Musikerna medhaver egna effektpedaler till gitarr och bas.
   - Trummisar medhaver egna trumpinnar, crashcymbaler och egen dubbelpedal (om sådan önskas användas).
   - De två första banden på varje konsertkväll genomför ett soundcheck och resten av banden gör en linecheck inom tidsramen som är avsatt för changeover.

  • ANMÄLANOpen or Close

   - För att anmäla ditt band/grupp klickar du på Anmälan i menyn och följer instruktionerna. Härefter kontakter vi er gällande infomötet.

  • AVANMÄLAN, INSTÄLLT ELLER ÄNDRAT KONSERTDATUMOpen or Close

   - Om ett band vill dra sig ur festivalen meddelas detta till festivalens kontaktperson omedelbart efter att bandet internt har tagit beslutet! Det går inte att dra sig ur festivalen EFTER att bandet bjudits in till infomötet.
   - Om festivalen tvingas avbryta eller ändra datumet för en konsert, kommer de drabbade banden att bli erbjudna en annan tid och datum.

  • ACCEPTANS AV REGLER OCH RESULTATOpen or Close

   - Emergenza gör vissa delar av webbplatsen www.emergenza.net tillgänglig för de deltagande banden att promota deras band och konserter. Emergenza Festival tar ej ansvar för det innehåll som banden lägger ut eller användningen av de reklammaterial som festivalen erbjuder.
   - Alla musiker är personligt ansvariga för att ha dessa riktlinjer klara för sig samt följa dem.
   - Vid anmälan accepterar varje medlem i bandet de regler Emergenza Festival har fastställt. Festivalen förbehåller sig rätten till att ändra dessa regler närsomhelst utan att nödvändigtvis kontakta musikerna direkt. Kontakta alltid festivalens kontaktperson vid tvivel gällande reglerna. Reglerna får ej ifrågasättas och dessa regler måste följas vid alla tillfällen.

  • RÄTTSLIGTOpen or Close

   - Eventuella rättsliga förfaranden (civilrättsliga, straffrättsliga eller administrativa) mot företaget som äger festivalen, som är ansvarig för festivalens evenemang inklusive dispyter som refererar till händelser som ägde rum under konserten och som inte är direkt härledda regler för festivalen eller dess genomförande av festivalen skall avgöras av domstolen i Rom (Italien).
   Med anledning till att samtliga tvister om Emergenza av parter eller personer som rapporterat till annan domstol än Rom är ogitlig.

  • SISTA REKOMMENDERINGAROpen or Close

   Glöm inte att Emergenza Festival först och främst är en stor möjlighet för ditt band att nå ut med din musik till många människor. Det finns ingen gränser för hur långt du och ditt band kan komma i er musikkarriär om du tar ditt och bandets deltagande i festivalen på allvar. Festivalrepresentanterna ser till att ramarna för dina konserter håller en hög och professionell nivå. Om du tror och känner att ovanstående regler verkar strikta så kan vi försäkra er om att det är till för att oseriösa personer inte ska förstöra upplevelsen och möjligheterna för andra band. Emergenza Festival står för musik och talangutveckling på en hög och seriös nivå. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via rubriken KONTAKT i menyn här ovanför.