ZOEK EEN BAND
WORLD
3PLAY LIVE ON STAGE!
2BEVESTIG JE OPTREDEN
1SCHRIJF JE IN OM TE SPELEN OP HET FESTIVAL
REGLEMENT
Home  >  FESTIVAL  >  Reglement
RECENTE MEDIA
 • VIDEO
 • AUDIO
 • FOTO
27/02/2024 22.51.20

Zitter

24/02/2024 09.56.52

MAD VISIONSTOEKOMSTIGE OPTREDENS
Land

Stad

  AANKOMENDE BANDS
  ingeschreven de 29 december 2023 om 12:26 uur

  Blackboots

  Heavy Rock
  Nederland
  ingeschreven de 24 september 2021 om 16:17 uur

  Youth Reserve

  Indie Pop
  Nederland
  ingeschreven de 24 juli 2021 om 19:44 uur

  Ignition of hate

  Heavy Metal
  Nederland
  Volgende bands op het podium over de hele wereld
  ingeschreven de 28 februari 2024 om 02:32 uur

  David Bloom

  rock francophone
  Canada
  ingeschreven de 27 februari 2024 om 22:35 uur

  Zitter

  Hard Rock
  Zweden
  Reglement
  Emergenza is 's werelds grootste muziekfestival voor beginnende en opkomende bands van alle soorten, mits ze een origineel repertoire hebben. Emergenza wordt gehouden in de belangrijkste steden van de wereld en is een ware muzikale marathon langs de belangrijkste podia van de internationale muziekscène. Van september tot juni treden de bands op en voeren een wedstrijd om wie zich de beste band van de wereld kan noemen. Doorgaan naar de volgende ronde wordt bepaald door het publiek, dat aan het eind van elk optreden zijn stem uitbrengt, en uiteindelijk ook door een professionele jury.

  • InleidingOpen or Close


   Alle deelnemende bands hebben het recht op te treden in de aangewezen locaties, in het volledige respect van dit reglement.
   De organisatie behoudt zich het recht in de volgende gevallen een inschrijving te af te wijzen of in te trekken met restitutie van de inleg:
   – Alle bands mogen deelnemen aan het festival, als ze maar live spelen.
   - De organisatie behoudt zich het recht in de volgende gevallen een inschrijving af te wijzen of in te trekken met restitutie van de inleg:
   a) als de helft of meer dan drie muzikanten deel uit maakt van meerdere bands;
   b) als het inschrijfformulier niet correct is ingevuld (verkeerde, onware, onleesbare of incomplete gegevens);
   c) als bands om één van de regels uit dit reglement worden gediskwalificeerd (in dit geval zonder restitutie van de inleg)
   d) als het festival wordt gebruikt voor het overdragen van een politieke boodschap.
   De organisatie kan definitief de volgende bands uitsluiten:
   e) bands die ook slechts op indirecte of officieuze wijze deel uitmaken van een politieke of militante organisatie;
   f) bands die zich tijdens of vóór een concert hebben uitgelaten met politieke of militante uitspraken;
   g) bands die volgens de exclusieve, subjectieve en onaantastbare mening van de organisatie op indirecte en niet officiële wijze verbonden zijn met politieke groeperingen wiens directe of indirecte activiteiten ofwel de oorzaak van een effectieve of veronderstelde reactie van derden, gevaarlijk worden bevonden voor de concerten ofwel voor de potentiële of vermeende verstoring van de publieke orde en het vredige verloop van de concerten.


   - Uitsluiting kan in elke fase van het festival plaatsvinden. De uitgesloten band heeft geen recht op restitutie of schadeloosstelling voor de reeds gehouden concerten. Ook al heeft de band zich gekwalificeerd vervalt het recht deel te nemen aan de volgende ronde van het festival.
   - De organisatie behoudt zich het recht haar onherroepelijke beslissing mondeling mee te delen tot 1 uur voor aanvang van het concert.
   - Technische, digitale en fonografische apparatuur, nodig voor de uitvoering, mag alleen worden gebruikt als deze volgens de onaantastbare mening van de organisatie niet de hoofdlijn van het concert bepaalt.
   - Er is geen leeftijdsgrens noch genre beperking voor deelname, mits niet anders bepaald door de clubs waar de concerten worden gehouden.
   - Een band dient minimaal uit 3 muzikanten de bestaan.
   - In uitzonderlijke of bijkomstige gevallen die betrekking hebben tot het behalen van het minimum aantal muzikanten kan de band uitstel aanvragen bij het lokale management. De centrale organisatie behoudt zich het onaantastbare recht één of meerdere bands met minder dan drie leden te accepteren of te weigeren.

  • ProgrammaOpen or Close


   Tijdens het verloop van het festival (met uitsluiting van de finales waar het aantal deelnemende bands wordt bepaald door de vereisten van het seizoen van Emergenza) spelen er per avond 6 tot 9 bands; de organisatie heeft de bevoegdheid dit aantal te wijzigen als dit om organisatorische redenen nodig is.
   - Elke band heeft een maximum tijd voor zijn show (30 minuten) Dit is door de organisatie bepaald en is voor alle bands gelijk. Om organisatorische redenen kan deze vermeerderd of verminderd worden.
   - In de beschikbare tijd moet ook de wisseling op het podium van de bands plaats vinden.
   - Alle bands moeten de aanwijzingen opvolgen van de verantwoordelijke van de organisatie voor het wisselen van de bands en de tijden van het optreden. De tijd wordt opgenomen door de podiumverantwoordelijke of een verantwoordelijke van de organisatie die op elk moment het recht heeft de voorstelling te onderbreken als deze de aangewezen tijd overschrijdt.
   - Er is geen minimum tijd voor de optredens.

  • Stemprocedure en kwalificatie voor de volgende rondesOpen or Close

   De deelnemende bands worden alleen door het aanwezige publiek beoordeeld die aan het eind van elk optreden zijn onmiskenbare stem uitbrengt.
   - Tijdens de regionale, nationale en internationale finales kiest een professionele jury de winnaars.
   - Aan het eind van elke avond wordt er een klassement van de eerste tot de laatste plaats gemaakt op grond van het aantal ontvangen stemmen.
   - De stemmen worden geteld door een persoon aangewezen door de organisatie.
   - Op grond van de wedstrijdschema's van de afzonderlijke steden worden de namen van de gekwalificeerde bands gecommuniceerd.
   - In geval van gelijke score waardoor meerdere bands aanspraak maken op plaatsing tot de volgende ronde of overwinning van de avond ontvangen zij alle de bijbehorende rechten.
   – Een band die niet door is naar de volgende ronde, kan alleen onder speciale omstandigheden in die volgende ronde spelen. Wanneer bijvoorbeeld de band die als eerste geplaatst is uit elkaar is, kan besloten worden een andere band uit dezelfde voorronde toe te laten. In dit geval zal het management met deze band contact opnemen.
   - De organisatie heeft het recht in elke fase van het festival ruimte te geven aan eventuele gastoptredens.
   - Iedere stad heeft een ander wedstrijdschema dat aan wijzigingen onderhevig kan zijn, bepaald door het aantal deelnemende bands, in afwachting van inschrijvingen of op grond van de beschikbaarheid van de clubs, theaters en concertzalen.
   - De richtlijnen voor toelating tot de verschillende laatste fases van het festival worden bepaald, door algemene voorwaarden, op het moment van de officiële bekendmaking van de wedstrijdschema's.
   - De eerst geplaatste bands van de randplaatsen (ofwel zij die door lokale overwinning niet direct toegang hebben tot deelname aan de internationale finale) worden tot regionale of interregionale finales van hoger niveau toegelaten, afhankelijk van de voortgang van het festival.
   - De organisatie zal de bands zo snel mogelijk informeren over de ontwikkelingen van de wedstrijdschema's, voor zover de organisatorische behoefte dit toestaat.

  • Tijdschema'sOpen or Close

   De concerttijden worden toegewezen op grond van de afstemmingsbehoeften van het festival; eenmaal toegewezen is verandering alleen mogelijk op aantoonbare redenen en als dit verenigbaar is met de behoeften van de organisatie.
   - De organisatie geeft de tijden van het concert en de soundcheck aan de bands door die verplicht zijn op tijd te komen.
   - Te laat komen voor repetities, concerten of vergaderingen (ook al betreft dit slechts 1 persoon van de band) kan reden zijn, volgens de onaantastbare mening van organisatie, tot onaanvechtbare uitschakeling van de band uit het toernooi.

  • VergaderingenOpen or Close

   Voorafgaand aan elk optreden is er 1 vergadering waaraan zoveel mogelijk bandleden moeten deelnemen. De vergadering is zowel van organisatorische als technische aard.
   - Afwezigheid van de gehele band of aanzienlijk te laat komen kan een aanleiding zijn tot uitschakeling uit het festival.
   - één van de door de band aangewezen leden zal telefonisch op de hoogte worden gesteld van dag, tijd en plaats van de vergadering. Het niet doorgeven van deze gegevens aan de overige leden van band kan nooit aan de organisatie worden toegeschreven.
   - De band wordt geacht onderling contact te houden om ervoor te zorgen dat alle leden op de hoogte zijn van de dag, het tijdstip en de plek van de vergadering.

  • Instrumentatie en soundcheckOpen or Close

   De organisatie verzorgt de audio- en lichtinstallatie en het complete technische personeel.

   - De organisatie levert drumstel, bekkens, versterkers voor gitaar en basgitaar, microfoons, monitoren en alle andere noodzakelijke backline.

   - De bands moeten zorgen voor de persoonlijke instrumenten (gitaren, basgitaren, keyboards, enz.).

   - De organisatie levert de versterkingsapparatuur voor de zaal; de muzikanten moeten zelf zorg dragen voor persoonlijke effecten zoals die voor gitaar en basgitaar.

   - Drummers moeten zorgen voor eigen drumstokken en pedaal voor de basdrum.

   - De tijd van de soundcheck wordt vastgelegd tijdens de vergadering, afhankelijk van de eisen van de organisatie en de technici.

   – Alle deelnemende bands moeten op het moment van inschrijving de inleg die op site wordt aangegeven betalen. Dit betreft inschrijving van de hele band en is dus niet per bandlid.

   - Deelnemers hoeven op geen enkel ander moment van het festival een financiële bijdragen te leveren.

   - De organisatie stelt voor alle deelnemers gereduceerde kaarten ter beschikking voor de voorverkoop.

   - Met uitsluiting van de internationale finale is er geen reisvergoeding.

   - Tenzij de plaatselijke organisatie anders bepaalt, is er geen catering aanwezig tijdens de concerten.   Alle deelnemende bands moeten op het moment van inschrijving de inleg die op site wordt aangegeven betalen. Dit betreft inschrijving van de hele band en is dus niet per bandlid.

   - Deelnemers hoeven op geen enkel ander moment van het festival een financiele bijdragen te leveren.

   - De organisatie stelt voor alle deelnemers gereduceerde kaarten ter beschikking voor de voorverkoop.

   - Met uitsluiting van de internationale finale is er geen reisvergoeding.

   - Tenzij de plaatselijke organisatie anders bepaalt, is er geen catering aanwezig tijdens de concerten.


   Alle deelnemende bands moeten op het moment van inschrijving het inschrijfgeld dat op site wordt aangegeven betalen. Dit betreft inschrijving van de hele band en is dus niet per bandlid.
   - Deelnemers hoeven op geen enkel ander moment van het festival een financiële bijdragen te leveren.
   - De organisatie stelt voor alle deelnemers gereduceerde kaarten ter beschikking voor de voorverkoop.
   - Met uitsluiting van de internationale finale is er geen reisvergoeding.
   - Tenzij de plaatselijke organisatie anders bepaalt, is er geen catering aanwezig tijdens de concerten.

  • Annulering of verandering concertdatumOpen or Close

   Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er een concertdatum wordt geannuleerd of uitgesteld. Mocht dit wel gebeuren dan zal de band die op betreffende datum had moeten spelen een voorstel krijgen voor een andere datum. Mocht de band beslissen deze gelegenheid niet te accepteren dan zal er volledige restitutie van de inleg plaatsvinden.

   - Als een concert in een club, theater of concertzaal verplaatst wordt naar een andere locatie in dezelfde stad of provincie heeft de band geen recht op restitutie van de inleg.

   - De organisatie behoudt zich het recht om de plaats van het concert om ernstige redenen te wijzigen met een voorbericht tot 8 uur voor aanvang van het concert.

  • Onderschrijven van het reglement en uitslagenOpen or Close

   Alle bandleden worden geacht kennis te nemen van dit reglement en zich hieraan te houden. Dit geeft de mogelijkheid ieder persoon een efficiënte en transparante service te verlenen.
   - Het niet lezen van dit reglement betekent niet dat deze niet wordt geaccepteerd. We achten dit reglement onderschreven bij het inleveren van het inschrijfformulier.
   - Mocht je dit reglement niet kunnen printen dan kan je het ten alle tijden aanvragen bij elke vestiging van het festival.

  • RechtbankOpen or Close

   Elk geschil van juridische aard (burgerlijk, strafrechtelijk en administratief) met de maatschappijen die het merkteken en de avonden van het festival beheren, met inbegrip van geschillen m.b.t. gebeurtenissen tijdens de concerten, ook als deze niet direct betrekking hebben tot het huidige reglement of het vervolg van het festival, valt onder de competentie van de rechtbank van Rome (Italië). Elke dagvaarding gepresenteerd bij een ander hof is uitgesloten en daarom ontheven van elk recht. Alle geschillen en betwistingen met de maatschappijen, afzonderlijke organisatoren en beheerders die het festival in franchising hebben zijn uitgesloten van bovengenoemd daar zij elke legale verantwoordelijkheid jegens derden op zich hebben genomen bij het afsluiten van het franchisingscontract zelf.

  • LAATSTE AANBEVELINGENOpen or Close

   Vergeet niet dat Emergenza vooral een gelegenheid is om plezier te hebben en maken en een kanaal is om in gehele vrijheid uiting te geven aan ieders muzikale ideeën. Je zult persoonlijk ervaren dat de staf van het festival er alles aan zal doen om je te helpen bij het neerzetten van een professioneel optreden. Mocht je overige informatie willen inwinnen, richt je vragen dan tot ons Secretariaat (nederland@emergenza.net)