ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

06 مارس 2014

Promenade
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
12/12/2018 12:03:35 AM

Zélie

12/12/2018 12:00:28 AM

Zélieحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
I Promenade parteciperanno ufficialmente all'Emergenza! L'incontro di ieri ci ha stimolati per preparare un bel concerto dove vi presenteremo in anteprima dall'uscita, i pezzi che vi proporremo sul nostro disco di esordio!

Domenica 6 Aprile ore 23:00 daremo il via ai fuochi d'artificio.
Per assistere è necessario acquistare il biglietto della serata, costa solamente 8 euro e per ottenerlo dovete semplicemente contattarci alla mail promenadeofficial@gmail.com e faremo in fretta ad organizzarci per consegnarvi il biglietto personalmente.

Forza ragazzi, abbiamo bisogno del vostro sostegno...siamo certi che i vostri sensi e le vostre orecchie ne saranno entusiasti! ;)

~Promenade
Matteo Barisone   06 مارس 2014 02:16
Invadendo Serravalle

Matteo Barisone   06 مارس 2014 02:15
biancœnero

Matteo Barisone   06 مارس 2014 02:13