ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

08 مارس 2014

RAKATAZ
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
12/15/2018 11:12:10 PM

Terror Activator

12/15/2018 4:31:10 PM

The Matisse Groupحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
RAKATAZ

I Rakataz sono un gruppo di ragazzi uniti dall'amore per la musica.
Ogni componente ama e ascolta generi musicali differenti, apportando il proprio contributo al gruppo in maniera corale. In questa realtà coesistono generi con ritmiche rockeggianti e melodie che spaziano fino al reggae, creando un sound dinamico e divertente. Il divertimento è alla base di questo progetto, iniziando da prima con cover rivisitate che vengono incontro ai gusti dei membri del gruppo e degli ascoltatori. Ultimamente hanno creato dei pezzi inediti ancora tutti da scoprire.
Patrizio Baldacci - Chitarra
Antonio Lopardo - Basso
Mirco Famiglietti - Batteria
Guia Baldacci - Voce
Serena Perna - Voce/tastiere
patrizio baldacci   08 مارس 2014 12:43
Roma e' il singolo di presentazione del primo album dei Rakataz, di prossima uscita, completamente autoprodotto dalla band

patrizio baldacci   08 مارس 2014 12:37
patrizio baldacci   08 مارس 2014 12:31
patrizio baldacci   08 مارس 2014 12:11