ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

31 ديسمبر 2013

SonnoColla
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
2/23/2021 8:10:06 PM

Braking Lane

2/18/2021 1:53:14 PM

Астероидыحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Francesco Erca   31 ديسمبر 2013 12:48
Francesco Erca   31 ديسمبر 2013 12:47
Francesco Erca   31 ديسمبر 2013 12:47
Francesco Erca   31 ديسمبر 2013 12:47
Francesco Erca   31 ديسمبر 2013 12:46
SonnoColla--Nutrire un nulla apparente

Francesco Erca   31 ديسمبر 2013 12:46
SonnoColla--Buio(il Bodhisatva assente)

Francesco Erca   31 ديسمبر 2013 12:45
I Sonnocolla nascono nel’estate del 2006 , con l’intenzione di seguire un percorso tra il rock e il cantautoriale. La rinnovata formazione , ha cercato durante questi ultimi 2 anni di mantenersi fedele alla sua idea iniziale , aprendosi ad altre influenze e stili musicali. Allontanandosi verso un genere più sperimentale senza dimenticare la melodia o l’importanza delle parole.......
Dopo 3 demo autoprodotte si apprestano a pubblicare il loro primo album E.R.A in uscita il 21 Settembre 2013 per la Seahorse Recording.
Francesco Erca   31 ديسمبر 2013 12:41
Sonnocolla E.R.A (Medley-Teaser)

Francesco Erca   31 ديسمبر 2013 12:33
Sonnocolla - Buio (Official Video - Teaser)

Francesco Erca   31 ديسمبر 2013 12:31