ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

18 فبراير 2014

RiccardoZezzaPardini
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
12/16/2018 1:50:56 PM

Sodium Sulfate

12/16/2018 1:26:11 PM

Sodium Sulfateحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
http://riccardopardinistore.altervista.org/
Riccardo Zezza   18 فبراير 2014 11:19
Song name:Emerel, from Cranio d'oro's album. Live at Route66

Riccardo Zezza   10 فبراير 2014 03:33
Divora musica fin da piccolo, grazie ai suoi genitori appassionati di musica. Il fratello, più grande di lui di 6 anni, secondo Riccardo un genio, in caldaia, proprio sotto la stanza di Riccardo, lo inonda con il suo tribalismo e la sua batteria.
Inizia a imbracciare una chitarra. Poi la prima band (1995 "Theblacklies), poi con il fratello il progetto “RP”… Poi il buio, l’India, e ancora il ritorno in Italia, avere un figlio… E ancora la musica…
La Partecipazione come chitarrista al progetto ZioB ,di Alessandro benvenuti, da a Riccardo la spinta per riprendere in mano la sua identità musicale.
In quell'occasione conosce Leandro Bartorelli, batterista, percussionista.
Con Leandro fu subito amore!
Leandro, allievo di Tullio de Piscopo, inizia la sua carriera intorno agli anni 90 partecipando come concorrente alla trasmissione "Bravo Bravissimo".
Da lì in poi è tutta musica..
Mesi prima conosce, tra concerti locali e prove , Matteo de Lucia (bassista). Con loro prende forma
"Il cranio d'oro", lavoro autoprodotto.

Musiche e testi scritti da Riccardo. Alcuni brani scritti anche 10 anni prima, in attesa del momento giusto per poterli pubblicare.
Leandro e Matteo danno la spinta giusta per affrontare questo lavoro, si appassionano quanto Riccardo al progetto, regalandogli tutta la loro forza e la loro esperienza.
Riccardo Zezza   28 يناير 2014 11:02
Emerel(Live)

Riccardo Zezza   28 يناير 2014 10:55
Riccardo Zezza   28 يناير 2014 10:54
Riccardo Zezza   28 يناير 2014 10:52
Riccardo Zezza   28 يناير 2014 10:51
Riccardo Zezza   28 يناير 2014 10:50
Ho paura di affogare nel mare

Riccardo Zezza   28 يناير 2014 10:47
BlackGuitar

Riccardo Zezza   28 يناير 2014 10:42