ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

24 يناير 2014

Linekurve
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
12/14/2018 7:47:53 PM

KARIM CAMARA

12/14/2018 7:36:06 PM

KARIM CAMARAحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Simone Lorusso   24 يناير 2014 12:11
Simone Lorusso   24 يناير 2014 12:11
Simone Lorusso   24 يناير 2014 12:10
Simone Lorusso   24 يناير 2014 12:10
Simone Lorusso   24 يناير 2014 12:09
Eroina

Simone Lorusso   24 يناير 2014 12:07
Contro

Simone Lorusso   24 يناير 2014 11:59
Mani

Simone Lorusso   24 يناير 2014 11:28
I Linekurve nascono alla fine del 2011 ad Agropoli. Al nucleo originario proveniente da una precedente band si aggiunge un nuovo componente alla voce. La passione comune per generi come la new wave e il rock italiano è da stimolo alla creazione di brani inediti che partono da esperienze passate e stili differenti per giungere a qualcosa di nuovo e personale. I linekurve sono Cristian Pinto (basso), Simone Lorusso (chitarre e tastiere), Giovanni Carbone (voce e chitarra) e Cristian Di Luccio (batteria e percussioni). Alcuni dei brani composti in quest’anno e poco più danno vita al disco in uscita il 29 giugno sui maggiori store online (itunes, GooglePlay ecc..), anticipato dal singolo “Mani” già in diffusione dal 15 giugno 2013
Simone Lorusso   22 أكتوبر 2013 11:28