ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

25 مايو 2013

Gang Band
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
12/16/2018 1:50:56 PM

Sodium Sulfate

12/16/2018 1:26:11 PM

Sodium Sulfateحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Finale di Brescia.
7 Giugno - ore 23,55.
GANG BAND

Sirio Bernardi   25 مايو 2013 02:41
Ci si vede il 3 Maggio al Latte+

Sirio Bernardi   26 أبريل 2013 11:35
Bolognesi che cantano "Oi che massei" senza sapere che vuol dire, barboni spagnoli che dicono di chiamarsi Pasquale, locali marci, treni in ritardo, merde pestate, settebello trovati e nonni fan della Gang Band!
Grazie Kindergarten, grazie Bologna!

Sirio Bernardi   15 أبريل 2013 07:02
BIO:
La Gang Band, una situazione nella quale un genere musicale è circondato a sua volta da altri generi musicali, in questo caso lo ska è circondato dal rock, dal punk, dal reggae e dall’elettronica che abusano di lui; Ciò che ne esce è un sound diverso e nuovo, una vera e propria ammucchiata di suoni e generi!
Formazione dell’entroterra Gardesano composta da: Maffe (voce), Fanta (chitarra), Avanz (chitarra), Mocci (tastiere, synth), Melo (basso), Sirio (batteria) e Pietro (percussioni).
Varia cultura musicale, impegno sociale e demenzialità sono le parole chiave della band che sfociano in performances live entusiasmanti, ricche di spettacolo e sorprese ogni volta diverse!
Ciò che vi resta da fare è venire ad ascoltarla per buttarvi anche voi nell’ammucchiata di suoni, per divertirvi e per farvi travolgere dallo show della Gang Band!
Sirio Bernardi   09 أبريل 2013 10:32
Domenica 14 Aprile suoneremo al KINDERGARTEN di Bologna, mentre il 3 Marzo torniamo al LATTE+ per le semifinali, vi aspettiamo!!
Sirio Bernardi   06 أبريل 2013 12:32
GANG BAND @Latte+

Sirio Bernardi   06 أبريل 2013 12:31
Sirio Bernardi   06 أبريل 2013 12:30
Sirio Bernardi   06 أبريل 2013 12:30
Sirio Bernardi   06 أبريل 2013 12:30
Questa sera!!
Sirio Bernardi   22 مارس 2013 08:39