ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

09 فبراير 2013

De Raptus
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
12/18/2018 9:28:19 PM

Guest

12/18/2018 9:27:46 PM

Guestحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
https://www.facebook.com/deraptusrock
Pierluigi Lisario   09 فبراير 2013 09:58
Pierluigi Lisario - Acoustic Drums

Luca Acerbis   17 يناير 2013 12:26
Luca Acerbis - Lead Guitar

Luca Acerbis   17 يناير 2013 12:25
Leone Rech Daldosso - Voice & Rhythm Guitar

Luca Acerbis   17 يناير 2013 12:24
Machete
Luca Acerbis   17 يناير 2013 12:22
Sono Ciò Che Bevo
Luca Acerbis   17 يناير 2013 12:20
IndieRock Band
Biografia
I De Raptus nascono nel 2010 dalle ceneri dei Motobecane, gruppo sulle scene post-rock dal 2001.

Formato da due chitarre e una batteria, (Leone Rech Daldosso - Voice & Rhythm Guitar, Luca Acerbis - Lead Guitar e Pierluigi Lisario - Acoustic Drums) hanno un suono grezzo e sanguineo, che riporta alle origini il concetto del Post-grunge, dove a farla da padrone sono le chitarre avvelenate e i ritmi pesanti e sostenuti.

Il gruppo si può appezzare in pieno nei live, dove fuoriesce tutta l'energia del trio bresciano.

Nel 2011 hanno registrato il primo demo in studio composto da tre brani, "Sono Ciò Che Bevo", canzone aggressiva e provocatoria, "Machete", dal suono tipicamente americano con sfumature che ricordano i migliori Queens Of The Stone Age, e "Il Dono", brano dal suono cupo e pesante che sfocia in un ritornello insistente e ipnotico.

Non vi resta che ascoltarli e giudicare!
Pierluigi Lisario   16 يناير 2013 07:36