ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

28 مارس 2014

Offside
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
1/22/2019 11:05:23 PM

0es3

1/22/2019 11:04:59 PM

0es3حفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Francesco Fantozzi   28 مارس 2014 03:28
Non fate caso alla disposizione!!

Francesco Fantozzi   28 مارس 2014 03:21
Francesco Fantozzi   24 مارس 2014 03:07
Francesco Fantozzi   24 مارس 2014 03:06
Francesco Fantozzi   24 مارس 2014 03:06
Gli Offside vogliono ringraziare tutte le persone che ci hanno supportato ieri sera, rendendo la serata veramente emozionante e permettendoci di passare il turno. Inoltre volevamo ringraziare lo staff di Emergenza per la disponibilità e l'efficienza. Per noi era la seconda esibizione dal vivo con questa formazione, quindi siamo molto soddisfatti dell'esito della serata. Ora ci aspetta la semifinale il 26 Aprile, speriamo di andare avanti il più possibile, sicuramente da parte nostra ce la voglia di onorare al meglio questa competizione.
Francesco Fantozzi   24 مارس 2014 02:58