ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

11 أبريل 2013

Cause Di Forza Maggiore
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
 • فيديو
 • الصوت
 • صور
7/22/2021 5:34:45 PM

Arthur Cravan

7/19/2021 3:25:08 PM

Heisenbergحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

  عصابات قادمة على المسرح
  القادمة العصابات في العالم
  أهم الأحداث
  Ruben Furlan   11 أبريل 2013 12:07
  Ruben Furlan   11 أبريل 2013 12:04
  Ruben Furlan   11 أبريل 2013 12:04
  Ruben Furlan   11 أبريل 2013 12:03
  Ruben Furlan   10 أبريل 2013 11:59
  Suoni carichi di grinta e uno spettacolo fatto su misura.
  Siamo le Cause Di Forza Maggiore, un band che sta presentado il suo primo album ("Bisogno d'Effetto"-2012) con l'unico desiderio di vedere la gente scatenarsi. Con un mix di punk/rock, rap e un tocco di crossover, vogliamo far sì che il nostro live diventi un piacere per il pubblico, tutto da gustarsi in prima fila.
  La nostra avventura inizia nel 2010 con Gyver (chitarra) e Puma (voce), e si completa nel 2012 con l'arrivo di T-Red (basso) e Piz (batteria).
  Il nostro messaggio: SE CREDI IN UN SOGNO, NON ESISTONO OSTACOLI IN GRADO DI FERMARTI!
  Ruben Furlan   10 أبريل 2013 11:56
  C.D.F.M.

  Ruben Furlan   10 مارس 2013 01:37
  Stiamo per arrivare! Vi aspettiamo numerosi...
  Ruben Furlan   20 نوفمبر 2012 01:06
  ... in preparazione per il 6 dicembre!
  Ruben Furlan   06 نوفمبر 2012 01:40
  Ruben Furlan   03 نوفمبر 2012 10:43