ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

07 ديسمبر 2013

BDS Family
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
 • فيديو
 • الصوت
 • صور
حفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

  عصابات قادمة على المسرح
  القادمة العصابات في العالم
  أهم الأحداث
  BDS Family

  Samba Sow   07 ديسمبر 2013 12:02
  Samba Sow   24 فبراير 2013 07:23
  Samba Sow   24 سبتمبر 2012 02:36
  Samba Sow   24 سبتمبر 2012 02:29
  Samba Sow   24 سبتمبر 2012 02:28
  BBS "Samba Sow" est un jeune rappeur, soliste, compositeur et arrangeur. Il s'est installé en Belgique (Bruxelles) depuis l'âge de 8 ans. Il est au premier lieu influencé par la musique de son père (Malick Pathé Sow) chanteur,compositeur, guitariste et hoddu. Il se vois plus attiré vers l'acoustique avec le rap rnb et a crée un groupe DENTAL avec son cousin et frère. En 2008 il rencontre BAB's et MOSE's (chanteur de gospel). Ensemble ils vont se mettre à créer un nouveau style de musique le Rap RnB mélangé à du Gospel Soul. En 2011 avec Diba "Diba Mounirou" il vont créer le groupe BB's and Diba dont le genre de musique est Afro beat, Ambiance et R&B. Ensemble ils travaillent solo c'est à dire font de auto-production. Il se produit tous seul s'enregistre seul, font leurs vidéo clip seul.

  BBS "Samba Sow" is a young rapper, soloist, composer and arranger. He moved to Belgium (Brussels) since the age of 8 years. It is at first influenced by music from his father (Malick Pathé Sow) singer, songwriter, guitarist and hoddu player. He see more attracted to the sound with rap rnb and created a group DENTAL with his cousin and brother. In 2008 he met BAB's and Mose's (gospel singer). Together they will begin to create a new style of music Rap RnB mixed with Gospel Soul. In 2011 with Diba "Diba Mounirou" it will create the group BB's and Diba including the type of music is Afro beat, Atmosphere and R & B. Together they work solo that is doing self-production. It happens every single one register, make their video clip only

  Samba Sow « BB's » is een jonge rapper, solist, componist en arrangeur. Acht jaar was hij toen naar Brussel kwam wonen.Hij werd op de eerste plaats beïnvloed door de muziek van zijn vader (MALICK PATHE SOW) die zanger, songwriter, gitarist en hoddu-speler is.Hij voelt zich meer aangetrokken tot hetritme van de ra en rnb, zo creëerde hij samen met zijn neef en broer de groep Dental. In 2008 ontmoette hij BAB's en MOSE's (Gospelzanger). Samen begonnen ze een nieuwe stijl te ontwikkelen: rap en rnb, gemengd met gospel en soul. In 2011 met Diba "Diba Mounirou" het zal leiden tot de groep BB's and Diba waaronder het soort muziek is Afro beat, Sfeer en R & B. Samen werken ze solo die doet zelf-productie. Het gebeurt elk een register, hun video clip alleen
  Samba Sow   24 سبتمبر 2012 02:23