ابحث عن فرقة
WORLD
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
التجزئة المحلية
هوم  >  العروض  >  قائمة الأماكن  >  التجزئة المحلية
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
4/23/2018 11:24:13 PM

TRAPOS SUCIOS

4/23/2018 11:22:59 PM

TRAPOS SUCIOSحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
Mumble Rumble
 Mumble RumbleVia Vincenzo Loria n° 35, Salerno عرض الخريطة

Il Mumble Rumble è un’Associazione di promozione sociale attiva dal 1983 nell’allora periferia della città di Salerno. Molti sono i musicisti ormai affermati nel panorama nazionale che in questi ventotto anni si sono formati nella nostra associazione e siamo ancora un punto di riferimento per i professionisti e tutti gli appassionati del mondo della musica. L’Associazione dal 1985 è un circolo della rete Arci, pertanto l’ingresso è riservato ai Soci. Le attività istituzionali dell’Associazione sono: La Scuola di Musica Moderna (dedicata al compianto Angelo Mutarelli), la prima Sala Prove della città, la Sala per Concerti e l’organizzazione di Eventi culturali.