ابحث عن فرقة
WORLD
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
التجزئة المحلية
هوم  >  العروض  >  قائمة الأماكن  >  التجزئة المحلية
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
5/24/2018 9:22:11 AM

ZarrowClan

5/23/2018 11:22:27 AM

Barbonautasحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
Elefante Rosso
 Elefante RossoVia Della Crusca 34 Mestre (ve), Venezia عرض الخريطة

I gruppi emergenti, le band emergenti, i musicisti emergenti, le idee e la musica emergente. L'Elefante rosso si è da sempre caratterizzato per la sua sensibilità verso le idee nuove ed il talento dei giovani musicisti e gruppi italiani. La programmazione che alternava band più conosciute ed artisti affermati a band e gruppi che cercavano di promuovere la propria musica all'interno di concorsi rock e festival per emergenti ha portato ad una fattiva collaborazione della direzione artistica dell'Elefante rosso con il festival Emergenza. L'Elefante è stato purtroppo chiuso ma il gruppo di lavoro che lo ha creato è alla ricerca di nuovi spazi e location dove continuare l'esperienza artistica dell'associazione.