ابحث عن فرقة
WORLD
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
التجزئة المحلية
هوم  >  العروض  >  قائمة الأماكن  >  التجزئة المحلية
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
5/20/2018 7:30:11 PM

At+

5/20/2018 6:11:15 PM

No keen enterpriseحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
Zoo Bar
 Zoo BarVia Generale Roberto Bencivenga 1, Roma عرض الخريطة

Lo Zoo Bar è uno spazio importante nell'ambito della musica emergente di Roma e del Lazio. Da anni propone idee, musicisti e artisti nuovi. Da diverse stagioni Emergenza ha deciso di realizzare un certo numero di serate del concorso per gruppi emergenti sul palco rock del locale di via Nomentana. Un'atmosfera che ricorda i rock club inglesi di Camden Town, un carisma adatto alla promozione delle band emergenti e alla presentazione delle nuove proposte rock dal vivo. Suonare dal vivo allo Zoo bar è un passaggio fondamentale per la crescita di qualsiasi gruppo rock che vuole acquisire visibilità a Roma.