ابحث عن فرقة
WORLD
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
التجزئة المحلية
هوم  >  العروض  >  قائمة الأماكن  >  التجزئة المحلية
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
5/21/2018 10:52:11 AM

Anærik

5/21/2018 1:17:31 AM

Underground Therapyحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
Stazione Birra
هاتف +39 06 79845959Stazione BirraVia Placanica 172, Roma عرض الخريطة

STAZIONE BIRRA è il uno dei più importanti locali di roma per le band professionali ed i gruppi emergenti. Un posto a Roma dove ascoltare la musica dal vivo.. un grande palco di 15 metri per 7, oltre 30000 watt di suono... un Impianto luci con effetti e sistemi computerizzati. Prima, dopo e durante i concerti è sempre possibile gustare della buona birra artigianale e mangiare una pizza o qualcosa di sfizioso. Il club è stato teatro di numerose finali di Emergenza con grandissimo successo di pubblico e grande soddisfazione delle band. Il concorso rock ha infatti disputato qui molte delle finalissime regionali con i migliori gruppi emergenti e le band rock più talentuose della rassegna. Il festival a Roma ha una grande tradizione e praticamente tutti i gruppi emergenti più importanti della capitale hanno partecipato al concorso di musica emergente ma solo pochi sono arrivati a suonare dal vivo nella finale di Stazione birra.

الإعلامية الأخيرة