ابحث عن فرقة
WORLD
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
التجزئة المحلية
هوم  >  العروض  >  قائمة الأماكن  >  التجزئة المحلية
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
5/20/2018 7:30:11 PM

At+

5/20/2018 6:11:15 PM

No keen enterpriseحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
La Gabbia music club
 La Gabbia music clubVia San Bortolo, Pove del Grappa عرض الخريطة

Suonare dal vivo è sempre stato l'obiettivo di qualsiasi band emergente e di qualsiasi gruppo che vuole promuovere e far conoscere la propria musica. La Gabbia si impone quindi come risposta ad un esigenza forte del mondo della musica emergente e del rock nuovo. La direzione artistica della Gabbia Music Club si caratterizza quindi per la sua sensibilità alle esigenze della musica emergente e per la voglia, l'energia ed il gusto sempre avanzatissimo con il quale seleziona il tipo di concerti dal vivo e spettacoli ospitati dal club. Emergenza ed il suo concorso rock si collocano esattamente al centro di questa politica dedicata alla promozione ed alla produzione dei gruppi emergenti e la collaborazione con la Gabbia Music Club ha dimostrato come promuovere dal vivo la propria musica sia non solo divertente ma anche necessario per qualsiasi artista emergente che vuole sfondare.