ابحث عن فرقة
WORLD
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
التجزئة المحلية
هوم  >  العروض  >  قائمة الأماكن  >  التجزئة المحلية
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
6/22/2018 12:53:55 PM

Blothorn

6/22/2018 9:31:30 AM

distratti al patiboloحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
Garage 56 Music Club
 Garage 56 Music ClubVia Adriatica 218  basaldella Di Campoformido ( Ud, Udine عرض الخريطة

Il Garage 56 è un luogo ideale per la promozione delle band emergenti. Suonare dal vivo per un gruppo rock è fondamentale. Per questo ritrovarsi sul palco del Garage in un rock contest importante come Emergenza è un'esperienza utile per qualsiasi musicista. Stagione dopo stagione il Garage si è dimostrato il punto di riferimento per ogni gruppo emergente che voglia partecipare ad un concorso rock serio e ben organizzato. La collaborazione tra Emergenza rock e il Garage è stata quindi fonte di grande successo e di grandi opportunità per le band rock italiane che cercavano occasioni per suonare dal vivo su un palco professionale.