ابحث عن فرقة
WORLD
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
التجزئة المحلية
هوم  >  العروض  >  قائمة الأماكن  >  التجزئة المحلية
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
5/24/2018 9:22:11 AM

ZarrowClan

5/23/2018 11:22:27 AM

Barbonautasحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
Land of Live
 Land of LiveVia Maestri Del Lavoro 27, Legnano عرض الخريطة

Il Land of Live (ex Land of Freedom) è considerato da tutti i gruppi emergenti italiani una delle tappe centrali per promuovere la propria musica e per cercare di conquistare attenzione e visibilità nel panorama rock emergente italiano. Da anni il club dà spazio ai nuovi talenti ed alle band rock, meta, funk che con talento, passione ed energia contribuiscono al successo della struttura. Emergenza ha prodotto alcune delle migliori serate di musica emergente e attraverso il suo concorso musicale ha saputo arricchire e completare una programmazione che la direzione artistica del Land of Live è sempre e comunque riuscita a mantenere ricca e di grande gusto.

مواعيد حفلات الموسيقية
Previous Shows
07 أبريل 2005
24 مارس 2005
23 مارس 2005
22 مارس 2005