ابحث عن فرقة
WORLD
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
التجزئة المحلية
هوم  >  العروض  >  قائمة الأماكن  >  التجزئة المحلية
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
5/25/2018 6:27:14 PM

B&W BLUES BAND

5/25/2018 6:13:27 PM

B&W BLUES BANDحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
Jailbreak
هاتف +39 0640801376JailbreakVia Tiburtina 870, Roma عرض الخريطة

Gli artisti italiani emergenti conoscono bene il Jealbreak. I concerti live dello storico club romano ed i concorsi rock per band emergenti sono sempre stati di casa sul palco del locale della Casilina. Le band emergenti romane che sono uscite dal Jealbreak non si contano. Gruppi rock nuovi e tradizionali, musica e concerti ma sopratutto suoni emergenti che trasudano talento e passione: Ecco il vero ingrediente di questo locale scelto in moltissime occasioni da Emergenza per i suoi concerti.