ابحث عن فرقة
WORLD
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
التجزئة المحلية
هوم  >  العروض  >  قائمة الأماكن  >  التجزئة المحلية
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
4/23/2018 11:31:29 PM

TRAPOS SUCIOS

4/23/2018 11:24:13 PM

TRAPOS SUCIOSحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
Transilvania Live Reggio Emilia
 Transilvania Live Reggio EmiliaVia Dei Gonzaga 41, Reggio Emilia عرض الخريطة

Quando nel 1992 il famigerato Ice (pseudonimo che molti pensavano, sbagliandosi, si riferisse a Dario Argento) lancia il concetto di spazio chiamato Transilvania Live il successo del club garantisce l'apertura di sedi in tutta Italia e all'estero in Germania, Inghilterra e negli USA. I gruppi emergenti di Roma, i gruppi emergenti di Milano, i concorsi rock italiani, specialmente quando il genere era di area dark, trovano un luogo accogliente e dinamico per la produzione di concerti dal vivo e la promozione della band rock non professioniste accanto ad artisti già famosi. Sfortunatamente il calo dell'interesse per la musica dark decreta alla metà degli anni 2000 la chiusura delle strutture (come il Transilvania Live di Reggio Emilia, fallito nel 2005, trasferitosi poi a Poviglio con il nome di Pandemonium) o cambiò strategia di mercato (come il Musicdrome di Milano ex Transilvania Live di Milano), L'ultima sede italiana, e nel mondo, fu quella del Transilvania di Bologna, che chiuse il 4 luglio del 2009.