ابحث عن فرقة
WORLD
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
التجزئة المحلية
هوم  >  العروض  >  قائمة الأماكن  >  التجزئة المحلية
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
5/22/2018 4:55:10 PM

Pogota

5/22/2018 3:35:24 PM

Гараж Рекордсحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
Totem Club
 Totem ClubVia Vecchia Ferriera, Vicenza عرض الخريطة

Nessuna band emergente, nessuno gruppo emergente e nessun musicista emergente può pensare di arrivare a diventare famoso e apprezzato senza suonare dal vivo e promuovere la propria musica. Per questo motivo Emergenza rock ed il Totem Club hanno unito le forze e sono riusciti a realizzare una serie di fantastiche serate completamente dedicate proprio alle band emergenti ed al nuovo rock italiano. Proprio in seguito alla presenza del festival per emergenti il Totem, che già vanta una fama di eccellenza con scelte sempre di grande stile e di grande freschezza, ha visto la presenza sul suo bellissimo palco di decine di musicisti emergenti che hanno saputo con passione e creatività completare la già brillante programmazione del club.