ابحث عن فرقة
WORLD
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
التجزئة المحلية
هوم  >  العروض  >  قائمة الأماكن  >  التجزئة المحلية
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
6/25/2018 1:52:41 PM

Cartable & Buisson

6/25/2018 1:52:13 PM

Cartable & Buissonحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
U'mind'rron
 U'mind'rronVia Dei Frantoi (massafra), Taranto عرض الخريطة

U'MIND'RRON .accumuli culturali. è una associazione culturale che promuove ogni forma d'arte e per quanto riguarda la musica ha un attenzione particolare alla musica emergente rock in ogni sua forma e espressione. I musicisti emergenti, i nuovi gruppi musicali, i cantautori, le band rock emergenti italiane e non italiane sono tutti benvenuti in una comunità capace di esprimere una vitalità culturale ed artistica praticamente senza pari in Puglia e forse oltre i confini della stessa regione. Emergenza rock ha prodotto il suo festival per band emergenti con grande successo e soddisfazione riuscendo a garantire ai migliori gruppi musicali la presenza sul palco con la loro musica ed i loro concerti.