ابحث عن فرقة
WORLD
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
التجزئة المحلية
هوم  >  العروض  >  قائمة الأماكن  >  التجزئة المحلية
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
5/22/2018 8:36:29 AM

Alto Voltaje

5/22/2018 8:31:57 AM

Alto Voltajeحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
Deposito Giordani
هاتف +39 0434 242480عام من المعلومات: info@depositogiordani.it
Deposito GiordaniVia Prasecco 13 - Pordenone, Trieste عرض الخريطة

Il Deposito Giordani rappresenta una delle realtà più importanti del triveneto ed il vero e proprio centro intorno al quale si sviluppano la maggior parte di attività musicali dedicate ai concerti dal vivo della città di Pordenone. Molti artisti italiani emergenti, cantautori emergenti, band rock emergenti e artisti già affermati di livello nazionale ed internazionale hanno suonato nel centro polifunzionale Giordani. Il concorso rock per band emergenti aperto a tutti i gruppi della regione ha prodotto serate indimenticabili offrendo ai gruppi rock veneti la possibilità di promuovere dal vivo la propria musica e di suonare su un palco di eccellenza solitamente riservato ai soli artisti professionisti.

مواعيد حفلات الموسيقية
Previous Shows
31 مايو 2003