ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

21 مايو 2013

Monoessenza
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
11/15/2018 3:24:19 PM

P.W & DEE

11/15/2018 3:23:30 PM

P.W & DEEحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Monoessenza - Falsi miti

Francesco Brindisino   21 مايو 2013 11:12
Strade cieche scivolano nel silenzio.
Non resta più niente,soltanto una serie interminabile di giorni per pensare.

MONOESSENZA – “FALSI MITI”
VIDEOCLIP UFFICIALE

Francesco Brindisino   21 مايو 2013 11:01
I Monoessenza, prodotto genuino della scena alternativa Leccese, nascono nel 2011.Il progetto musicale fonde i principi e sonorità tipiche della musica Rock con melodie tipiche del cantautorato italiano, i testi ricercati disegnano emozioni e disagi della nuova generazione. Sono anni intensi per il gruppo salentino, fatti di sale prove, ricerca musicale ed esperienze live. Nella primavera del 2012 viene completato il primo EP da cui viene estratto il singolo “Il tempo”. Votata al culto del pezzo pop d’impatto deviato e obliquo, la band mostra l’esistenza nel Salento di un mondo “indie” vitale e di ottimo livello.
Francesco Brindisino   20 فبراير 2013 08:03
Continuando il viaggio,ostaggi del nostro istinto,giochiamo controvento e viviamo distrazioni e desideri.
MONOESSENZA – “IL TEMPO”
VIDEOCLIP UFFICIALE

Francesco Brindisino   18 يناير 2013 09:53
Francesco Brindisino   23 سبتمبر 2012 11:01
Francesco Brindisino   23 سبتمبر 2012 10:58
Francesco Brindisino   21 سبتمبر 2012 10:28
Francesco Brindisino   21 سبتمبر 2012 10:24
Monoessenza - Il tempo

Francesco Brindisino   21 سبتمبر 2012 10:24
Francesco Brindisino   21 سبتمبر 2012 10:20