ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

23 سبتمبر 2012

La figlia del dottore
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/18/2018 4:48:24 PM

Lishnij Udar

9/18/2018 1:03:20 PM

CRYНЕБАحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
La canzone è quella che conoscono tutti.
Gli abbiamo tolto il vestito da sera per fargli indossare un jeans ed una maglia.

Nonno Matteo   23 سبتمبر 2012 05:31
Nuovo singolo e video della band "La Figlia del Dottore" prodotto da Gabriele Facciorusso per GFR Produzioninmusica, regia di Carlo Perassi, Déjà Vu Projections.

Testo e Musica: Nonnomatteo (ispirata ad una poesia di Hermann Hesse).

Registrata a Torino tra il 16 ed il 30 Luglio 2012.

Mix, Mastering e Produzione: Gabriele Facciorusso (GFR produzioninmusica).

Videoclip: Regia di Carlo Perassi, montaggio: Marco Cocco, colore: Massimo Rossi, Modella: Veronica Spinella, Mano: Enrico Perassi, Esterni: Pentedattilo

LA FIGLIA DEL DOTTORE: Nonnomatteo: Voce e chitarre - Cavaroccia: Basso - Iandave: Batteria.

Nonno Matteo   23 سبتمبر 2012 05:26