ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

12 فبراير 2014

Protocollo
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/18/2018 6:58:21 PM

Kowloon

9/18/2018 6:29:17 PM

no Fun!حفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Alessio Vanni   12 فبراير 2014 11:36
FRANCESCA

Che ne so io della notte,
che non ho ancora scritto.
E' un quarto d'ora che sei lì
ma chi ti pagherà l'affitto?
Per le tue voglie un pò sprecate,
con le tue lacrime scontate
riuscirai di nuovo a scegliere
fra chi ti ha davvero scelto.
Tornerai in un chilometro a ridere,
consumando il cuore e l'asfalto.

Quando a sud la cintura calava
per te era un bel giorno di primavera.
Quando tu volevi ballare
il mondo ti regalava una sera.
Ma la tua sera era un letto un pò freddo
e una luce sconfitta.
E la colpa era tua che lasciavi
la luna in soffitta.
Ora le stelle cadenti e i pianeti son cose perdute,
hai la polvere che ti sporca i sogni.
E se cade una stella rimane tra quelle cadute,
baci l'alba da ormai troppi giorni.

Francesca, Francesca fu un nome
che sulle mie labbra non durò poco.
Salito lì forse per sbaglio, per voglia,
per noia o soltanto per gioco.
Ma i giochi nei prati si sa che son quelli migliori,
quando si è giovani e si passa la vita
a raccogliere fiori.
Cerchi ancora l'odore dell'erba appena bagnata,
da un guanto di gomma che l'ha calpestata.
Vuoi il sapore dei petali sulle tue dita,
ma i tuoi preferiti eran quelli
di Margherita.
Alessio Vanni   12 فبراير 2014 11:35