ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

12 فبراير 2014

Pagnini Corucci
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
4/21/2018 1:44:53 AM

MYM

4/20/2018 3:48:04 PM

Dreamsenseحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Davide Pagnini, durante la vittoria del concorso "Fuori le idee", propone un brano di sua composizione intitolato "Sono pazzo", arrangiato per l'occasione dall'Orchestra Rossini di Pesaro.

Davide Pagnini   12 فبراير 2014 01:16
Federico Corucci, da solista, propone un suon inedito intitolato "Nineteen", durante l'apertura del concerto di Niccolò Fabi al Teatro Gentile di Fabriano.

Davide Pagnini   12 فبراير 2014 01:13
Davide Pagnini con il suo primo progetto dal nome Ebanoh, duo di formazione particolare, con chitarra, cajon e violoncello ad accompagnare la voce. Questo è un brano composto da Davide Pagnini, si intitola "Mio figlio sarà un avatar".

Davide Pagnini   12 فبراير 2014 01:08
Davide Pagnini e Federico Corucci in acustico, durante un live a Rimini. Stanno suonando un inedito di Davide Pagnini dal titolo "Sono pazzo".

Davide Pagnini   12 فبراير 2014 01:06