ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

03 مارس 2014

SounDiver
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/19/2018 5:08:41 PM

Nesara

9/19/2018 2:22:33 PM

Inner Chaosحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
“…un’ esperienza fantastica che ci fa capire quanto sia importante la musica nella nostra vita.
Momenti di condivisione, di emozioni forti….quelle che solo la musica sa regalare….quelle che ti segneranno e faranno parte per sempre della “colonna sonora della nostra vita”...
Il punto di partenza di un percorso che ci sta regalando tante emozioni e soddisfazioni!
La grande possibilità di dimostrare il nostro valore ….con quello che sappiamo fare meglio...il nostro rock! "
Giuseppe Curallo   03 مارس 2014 10:07
https://www.facebook.com/SounDiver?fref=ts
Valentina Sassi   02 مارس 2014 09:37