ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

02 يونيو 2014

Owls on the Oak
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/15/2018 9:19:16 PM

Julia H

10/15/2018 9:17:57 PM

Julia Hحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
E gli Owls sono alla finalissima regionale al Viper! Data 07/06. Sarà una serata stupenda e divertentissima, piena di buona musica!!
Non vediamo l'ora di suonare!!!
Ore 20:30 inizio serata, Viper Theatre ;)

-Owls on the Oak-
Michele Meghini   02 يونيو 2014 11:59
Prossima data 04/05/2014, non vediamo l'ora di risalire sul palco del Viper! Torneremo carcichi e super pronti per la semifinale!
Ore 21:00 Viper Theatre.

-Owls on the Oak-
Michele Meghini   20 مارس 2014 12:24
Il concerto del 09 marzo è stato fantastico, divertentissimo e pieno di buona musica! :) Grazie a tutto il pubblico per i voti! Lavoreremo sodo per cercare di andare avanti e superare anche la semifinale! :D Sempre al Viper Theatre!
Qui sotto ci sono i video, speriamo vi piacciano! :)
-Owls on the Oak-
Michele Meghini   11 مارس 2014 09:38
Owls on the Oak - Whole lotta love Cover

Michele Meghini   11 مارس 2014 09:33
Owls on the Oak - Naked eye Cover

Michele Meghini   11 مارس 2014 09:33
Owls on the Oak - Xanadu Cover

Michele Meghini   11 مارس 2014 09:32
Owls on the Oak - I'm like a train

Michele Meghini   11 مارس 2014 09:32
Owls on the oak - Baba o' Riley Cover

Michele Meghini   11 مارس 2014 09:29
Il super concerto del 9 marzo è sempre più vicino, e noi Owls non vediamo l'ora! :) Speriamo di vedere una gran folla al Viper Theatre di Firenze e di divertire tutti!
Michele Meghini   04 مارس 2014 06:04
Owls on the Oak - Stairway to heaven (cover)

Michele Meghini   10 فبراير 2014 07:25