ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

29 مارس 2014

Let's Not ever
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/23/2018 6:25:05 PM

Akshara

10/23/2018 6:24:34 PM

Aksharaحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Serata andata bene, il buon Alessio non si smentisce mai distruggendo una bacchetta nuova dopo mezza canzone, ma facendo il suo sporco lavoro, il buon Paolo fa senza intoppi il suo "basso lavoro", Andrea spacca tutto mostrando il suo stile Metal ed io spero di aver trasmesso qualcosa, peccato per l'orario in cui abbiamo suonato, pero let's rock
Matteo Tomasi   29 مارس 2014 02:43
Poco tempo, pezzi nuovi, cantante nuovo.. sarà dura, ma alla fine "The show must go on".. let's not ever stavolta proveranno.. ma fedeli al nome "non proviamo mai" ci saranno imprevisti ed alla fine sarà divertente trovarsi davanti ad un pubblico! Let's rock!
Matteo Tomasi   04 مارس 2014 05:17
Let's rock
Matteo Tomasi   04 فبراير 2014 06:35