ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

31 مايو 2016

We Have The Moon
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/22/2018 10:45:46 PM

Psychophobia

10/22/2018 9:33:38 PM

FUSIONحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
WE HAVE THE MOON - BLUE (Eiffel65 cover)

Marco Perrone   31 مايو 2016 03:57
Marco Perrone   12 نوفمبر 2015 12:22
We Have The Moon are: Makku (Vo) - Morse (Gt) - Aki (Bass) - Gedd (Dr)

Marco Perrone   12 نوفمبر 2015 12:22
We Have The Moon - Star*Flare [Official Video]

Marco Perrone   15 مايو 2015 07:25
I We Have The Moon sono una nuova band Electronicore di Bologna.
Lo stile che li caratterizza ha come prerogativa principale la fusione di musica elettronica col trend metalcore attuale. Questa unione ha permesso di creare suoni tanto aggressivi quanto ballabili.

Oltre alla loro formula musicale innovativa, i We Have The Moon, nonostante i pochi mesi di attività, sono riusciti a farsi notare nell’underground musicale grazie anche ad uno show ben studiato che si allinea perfettamente al loro tipo di sound, proponendo quindi uno spettacolo a 360 gradi capace di mantenere viva l’attenzione, conquistando gli spettatori sia dal punto di vista visivo che da quello musicale.
Marco Perrone   15 مايو 2015 07:24
Makku (Vo)

Marco Perrone   15 مايو 2015 07:22
Aki (Bs)

Marco Perrone   15 مايو 2015 07:21
Makku (Vo) e Aki (Bs)

Marco Perrone   15 مايو 2015 07:20
Marco Perrone   18 فبراير 2014 10:36