ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

02 يناير 2014

Simplified
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
4/20/2018 3:48:04 PM

Dreamsense

4/20/2018 3:47:43 PM

Dreamsenseحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Fabio Risa - Voice

Frank Romano - Guitar & back vocal

Dario Tommasone - Piano & Keyboard

Steve Romano - Bass & back vocal

Lele Sabella - Drum
dario tommasone   02 يناير 2014 09:54
SIMPLIFIED è una tribute band tutta partenopea nata dall'incontro di cinque musicisti accomunati dalla passione nei confronti della musica dei Simply Red.
Il famosissimo gruppo pop-soul britannico, fondato nella prima metà degli anni ottanta da Mick Hucknall e che, in venticinque anni di carriera, ha venduto circa 55 milioni di dischi, ha proposto negli anni, oltre a brani inediti molto amati e famosi come "Stars", una particolare attenzione a brani di famosi artisti come "It's only love" di Barry White. A questo si associa una freschezza nel repertorio che rende lo spettacolo assicurato.

Maggiori informazioni http://simplifiedsimplyredtribute.webnode.it/
Crea il tuo sito personale gratis http://www.webnode.it
dario tommasone   02 يناير 2014 09:53
dario tommasone   02 يناير 2014 09:52
dario tommasone   02 يناير 2014 09:51