ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

06 مايو 2014

NEW HOPES FOR ALL
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
11/19/2018 3:34:37 AM

moonshine sneakers

11/19/2018 3:34:17 AM

moonshine sneakersحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Giovanni Sgarbi   06 مايو 2014 02:50
Giovanni Sgarbi   06 مايو 2014 02:49
Giovanni Sgarbi   06 مايو 2014 02:49
Giovanni Sgarbi   06 مايو 2014 02:48
Giovanni Sgarbi   06 مايو 2014 02:48
Giovanni Sgarbi   06 مايو 2014 02:48
NEW HOPES FOR ALL e' una rock-band di Modena nata nel marzo del 2014 in seguito ad una svolta decisiva dei componenti.
Infatti, precedentemente, il gruppo si chiamava "Glam Cocktail" e i brani scritti non avevano un genere ben definito; per tale motivo, la formazione, decide di cambiare strada ripartendo da zero, cambiando nome e scrivendo pezzi di impronta rock, cercando pero' di mantenere il proprio stile.
Al momento, la band, sta registrando presso la DirtyBitStudio, il primo EP che conterra' brani inediti in lingua inglese.
Dopo aver partecipato e vinto con il primo posto le semifinali del contest "Emergenza festival", i NEW HOPES FOR ALL si concentrano sulla finale del 24 maggio al Zona Roveri di Bologna!
Visitate i principali social network dei NEW HOPES FOR ALL:
-Facebook: https://www.facebook.com/pages/NEW-HOPES-FOR-ALL/522270521220504
-Twitter: https://twitter.com/NEWHOPESFORALL
-Instagram: new_hopes_4_all
Giovanni Sgarbi   06 مايو 2014 02:44