ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

31 يناير 2014

ROADLESS
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
5/24/2018 9:22:11 AM

ZarrowClan

5/23/2018 11:22:27 AM

Barbonautasحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
https://www.facebook.com/roadlessrock

I Roadless sono un Hard Rock band di Torino nata nell'aprile del 2012, il progetto viene concepito da Noxy (chitarra e fondatore della band) assieme al batterista Jonas Zito, più avanti si uniscono Blaze alla voce e Morgan al basso andando così a completare il quartetto, insieme iniziano a scrivere i primi pezzi e registrano un'Ep intitolato ''LOVE TO ROLL'' contenente i primi 4 brani.
Nell'estate del 2013 si chiudono nuovamente in studio per dare vita al loro primo Full Lenght ''KEEP ROLLING'' che conterrà 10 brani originali di puro Rock 'N' Roll e che uscirà nella primavera del 2014.

KEEP CALM 'N' LOVE TO ROLL!
Voodoo Noxy   31 يناير 2014 03:01
Moment Of Psychedelia

Voodoo Noxy   31 يناير 2014 01:02
Voodoo Love

Voodoo Noxy   31 يناير 2014 12:58
Home Sweet Homicide

Voodoo Noxy   31 يناير 2014 12:56
Love To Roll

Voodoo Noxy   31 يناير 2014 12:54
Hot Mama

Voodoo Noxy   30 ديسمبر 2013 07:16