ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

02 نوفمبر 2013

Ruvido
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
11/12/2018 8:35:04 PM

JOHN MADE JON

11/12/2018 8:15:39 PM

Burn The Beauty Queenحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Backstage 'L'altro salento'

Laura Catullo   02 نوفمبر 2013 03:20
L'altro Salento, l'altra faccia dell'Italia

Laura Catullo   29 أكتوبر 2013 04:38
Maggio 2013 Vincitori contest 'Salento quante storie'
Teatro Paisiello, Lecce

Laura Catullo   29 أكتوبر 2013 04:35
Terzo premio Cool movement (Narni Black festival)
Teatro comunale Narni

Laura Catullo   29 أكتوبر 2013 04:28
Black
Vi siete mai chiesti qual è il colore che domina il nostro tempo?
RUVIDO - (Live Teatro comunale Narni)

Laura Catullo   29 أكتوبر 2013 04:26
Muoio d'amore
Video, interamente autoprodotto, contro la violenza sulle donne.

Laura Catullo   29 أكتوبر 2013 04:23
Giuda

Laura Catullo   29 أكتوبر 2013 04:21
Ruvido è ciò che ci circonda. Ruvidi sono i rapporti.
Ruvida è la musica quando ricorda quello che vogliamo dimenticare,
nascondere.
Noi suoniamo il nostro vivere, ci facciamo specchio del nostro tempo.
E' proprio così che, nel 2010, abbiamo ricevuto una targhetta per l'impegno e la sensibilità dimostrati sul tema delle vittime sulla strada col brano “Non resta che vivere”. Dopo un periodo di pausa per cause di forza maggiore, ritorniamo a lavorare sul finire del 2012. Da allora:
- 23 maggio 2013 vincitori contest musicale “Salento quante storie” realizzato da “Edizioni Città futura”, Lecce, con il brano “L’altro
Salento”.
- 26 luglio 2013 vincitori contest "Onda sonora sud-est music contest" - Poggiardo (Lecce).
- 27 luglio 2013 il brano 'Amami' è stato premiato come miglior brano
inedito presentato nel corso del festival Serranese - Serrano (Lecce).
- 31 agosto 2013 vincitori 3° premio Cool Movement a Narni (Terni), nell'ambito della 15° edizione del Black Festival, su oltre 100 band partecipanti.
In tre troviamo l'equilibrio perfetto tra rock e pop:
Laura Catullo: voce, basso, tastiera
Antonio Chiriatti: chitarra, cori, effetti
Luigi Luperto: batteria, effetti.
Laura Catullo   29 أكتوبر 2013 04:17