ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

01 مارس 2014

ROCKATOK
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/21/2018 6:14:35 PM

Sidewalk Blues Gang

10/21/2018 12:14:23 PM

Katana Sunriseحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
giovedì 27 febbraio a El Barrio i Rockatok hanno centrato il passaggio alle semifinali!! Bravi Tutti!

Franco Minichelli   01 مارس 2014 12:28
giovedì 27 febbraio a El Barrio i Rockatok hanno centrato il passaggio alle semifinali!! Bravi Tutti!

Franco Minichelli   01 مارس 2014 12:26
giovedì 27 febbraio a El Barrio i Rockatok hanno centrato il passaggio alle semifinali!! Bravi Tutti!

Franco Minichelli   01 مارس 2014 12:25
il più grande spettacolo dopo il big bang: i rockatok!!!!
Franco Minichelli   09 فبراير 2014 10:15
da domani e per ogni lunedì, i ROCKATOK saranno in sala prove, per mettere a punto i 5 pezzi da suonare a EL BARRIO... e rendere il giusto omaggio al ROCK ITALIANO!!!
Franco Minichelli   09 فبراير 2014 10:14
rockatok - con le mani

Franco Minichelli   10 ديسمبر 2013 12:07
l'attuale line-up: fabri, minik, ricmasillo, marco, laura, ilmòzz

Franco Minichelli   08 ديسمبر 2013 02:37
l'ultimo pezzo prima dei bis: i negrita al loro meglio (cioè quando facevano rock!)

Franco Minichelli   08 ديسمبر 2013 02:26
abbiamo ridato VITA al tempo di MORIRE!

Franco Minichelli   08 ديسمبر 2013 02:25
il pezzo con cui di solito chiudiamo i concerti: balliamo sul mondo di liga!

Franco Minichelli   08 ديسمبر 2013 02:24