ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

28 نوفمبر 2013

Freezing Time
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/21/2018 7:12:45 AM

Vulpes Zerda

9/21/2018 7:08:45 AM

Vulpes Zerdaحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Biografia:

I Freezing Time (inizialmente Overcast) nascono nel 2008 dall'incontro di idee tra Giovanni (voce e batteria agli esordi), Nicolò (basso) e Nicola (ex chitarrista), per formare un gruppo hard rock/heavy metal, suonando in pub e feste locali e proponendo cover varie tra cui AC/DC e Iron Maiden. Nel 2009 hanno deciso di importare un tastierista per espandere le loro sonorità con l’ingresso di Luca nella band. I Freezing Time hanno così mescolato il loro genere heavy rock con elementi progressive, con sonorità più elettroniche e moderne. Tra vari cambi di line up, sono arrivati, nell’estate 2012, alla formazione attuale con Stefano alla batteria ed Amedeo alla chitarra.

Nel settembre 2013 hanno prodotto una demo, contenente 4 brani propri, intitolata “Into the Fridge”.

Nel complesso i Freezing Time propongono un Rock progressivo, mescolato a ritmiche “seventy” e riff Rock/Metal aggiungendo sonorità in stile Deep Purple e Queen, il tutto condito con un cantato tipico del rock anni ’80 e degli elementi grunge-crossover.
Amedeo Soliani   28 نوفمبر 2013 09:42
Nicolò Barbiani - Basso

Amedeo Soliani   22 أكتوبر 2013 09:14
Luca Bernardi - Tastiere e voce secondaria

Amedeo Soliani   21 أكتوبر 2013 06:38
Amedeo Soliani - Chitarra

Amedeo Soliani   21 أكتوبر 2013 06:32
Stefano Sartori - Batteria

Amedeo Soliani   21 أكتوبر 2013 06:13
Giovanni Ramponi - Voce principale

Amedeo Soliani   21 أكتوبر 2013 06:12
Freezing Time - Renegade

Amedeo Soliani   21 أكتوبر 2013 06:01
Freezing Time - Sin of Life

Amedeo Soliani   21 أكتوبر 2013 05:59
Amedeo Soliani   21 أكتوبر 2013 05:37