ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

03 أبريل 2017

Zabriskie Point
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
10/22/2018 1:58:29 PM

Leaflet

10/22/2018 1:22:56 PM

Phoenix Titanحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Vi Ricordiamo Che potete trovarci su Facebook all'indirizzo:

https://www.facebook.com/ZabriskiePointBand/

E su YouTube qui:

https://www.youtube.com/channel/UCuhOESXRHCcpr3IxhkmrnRA
Davide Santini   03 أبريل 2017 03:06
Recensione del 17/02/2017 Prima selezione al Campus Industry:

ZABRISKIE POINT
Si presentano in formazione classica, due chitarristi/cantanti, basso e batteria.
Gli Zabriskie Point si attestano su un Pop Rock molto tecnico, dai testi in italiano.
Il loro punto forte è la cura di tutti gli aspetti: voci intonate e perfettamente equilibrate, songwriting accurato, esecuzione impeccabile e calda da parte di tutti i componenti, pieno controllo dell'esibizione e ottima presenza scenica. La parola d'ordine per loro è solidità.
Il progetto è veramente molto valido, ma si attendono i ripescaggi per capire se li rivedremo in semifinale.
Davide Santini   03 أبريل 2017 02:44
Zabriskie Point Band - Emergenza Selezioni 6

Davide Santini   20 مارس 2017 10:03
Zabriskie Point Band - Emergenza Selezioni 5

Davide Santini   20 مارس 2017 10:02
Zabriskie Point Band - Emergenza Selezioni 3

Davide Santini   20 مارس 2017 10:00
Zabriskie Point Band - Emergenza Selezioni 4

Davide Santini   20 مارس 2017 10:00
Zabriskie Point Band - Emergenza Selezioni 2

Davide Santini   20 مارس 2017 09:59
Zabriskie Point Band - Emergenza Selezioni 1

Davide Santini   20 مارس 2017 09:59
Zabriskie Point Band - Prossimi Live

Davide Santini   20 مارس 2017 09:40
Zabriskie Point Band - Banner

Davide Santini   20 مارس 2017 09:39