ابحث عن فرقة
WORLD
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/19/2018 8:10:07 AM

So Lucid Electric Feel

9/19/2018 4:45:58 AM

Jessandwestحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Andrea Vergoni   20 فبراير 2014 03:53
Andrea Vergoni   22 ديسمبر 2013 06:22
I Seven Souls nascono a maggio del 2013 da un'idea di Andrea Vergoni (1° chitarrista). Coinvolge da subito i due cantanti Sara Rulli e Enrico Macciò, insieme al batterista Stefano De Santis, che portò la bassista Martina Della Momma. Dopo un paio di prove, si aggiunge anche il fratello di Andrea, Luca. E, dopo altre prove, anche il secondo chitarrista Alessandro Gambi.

Questa è in piccolo la nostra formazione. Vi aspettiamo il 2 Novembre 2013 allo Zoo Bar a Roma.
Andrea Vergoni   03 أكتوبر 2013 05:19