ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

27 يناير 2015

il volo di colin *
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/24/2018 2:49:07 PM

АБИОГЕНЕЗ

9/24/2018 2:08:19 PM

Let Them Awakeحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
La band ilVolodiColin nasce a Roma nell’ottobre del 2012 e inizia da subito un cammino comune fondendo insieme differenti background artistici e miscelando varie influenze musicali. La loro proposta è un invito a seguirli in un panorama sonoro costituito da graffianti ed incalzanti ritmiche a cui si sovrappongono linee melodiche
leggere e coinvolgenti. L’impatto sonico e diretto, immediato. La lirica è ispirata e poetica.

Line-up attuale:
Max Arigoni (Voce)
Maila Semeraro (Seconda Voce)
Paolo Pallotto (Chitarra)
Alex Salis (Chitarra)
Renato Segatori (Basso)
Ciro Iavarone (Batteria)
Massimiliano Arigoni   27 يناير 2015 11:30
Attraverso lo specchio demo scaricabile gratuitamente da sound cloud:
https://soundcloud.com/ilvolodicolin/attraverso-lo-specchio

Massimiliano Arigoni   27 يناير 2015 10:13
Colin torna ad Emergenza rigenerato e rinnovato...tenetevi liberi il 20 marzo...Zoobar!

Massimiliano Arigoni   27 يناير 2015 11:02
- 3......

Massimiliano Arigoni   27 مارس 2014 11:31
Massimiliano Arigoni   21 مارس 2014 12:26
Massimiliano Arigoni   14 مارس 2014 01:13
ci vediamo quì il 30 marzo

renato segatori   20 يناير 2014 06:28
Vi aspettiamo il 17 gennaio al Blackout...Corvacci!

Massimiliano Arigoni   14 يناير 2014 04:57
Massimiliano Arigoni   14 يناير 2014 04:56
In volo verso il Black Out..... 17 gennaio Emergenza chiama Colin Risponde!

Massimiliano Arigoni   31 ديسمبر 2013 04:11