ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

05 سبتمبر 2013

Nagual Project
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/19/2018 5:08:41 PM

Nesara

9/19/2018 2:22:33 PM

Inner Chaosحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
I Nagual Project sono un duo nato dall'esigenza di comporre musica propria e originale. Vengono da esperienze diverse con varie formazioni dove hanno spaziato dalla classica, al rock fino al deathmetal e al metalcore. Entrambi i componenti hanno studiato fin da bambini musica e tuttora sono immersi in questo ambiente, facendo parte anche del conservatorio. E' più di un anno che suonano insieme, partecipando a varie date e concerti, vincendo anche concorsi di musica d' autore. Hanno cominciato con una scaletta formata principalmente da cover, ma al momento il repertorio è composto da canzoni originali.
Nico Tommasi   05 سبتمبر 2013 10:24
Nico Tommasi   05 سبتمبر 2013 10:23
Restiamo Umani

Nico Tommasi   05 سبتمبر 2013 10:21