ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

23 يونيو 2014

The Straight
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/19/2018 11:45:12 AM

La Mesure Crew

9/19/2018 8:10:07 AM

So Lucid Electric Feelحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
“Per trovare le cose semplici, bisogna averne risolte un sacco di complicate.”

E’ con questo motto che vive il progetto “The Straight”.

I The Straight sono un quartetto di Verona che condivide assieme la passione per il rock britannico di oggi e di ieri, che vuole miscelare melodie ariose, echi stereofonici ed una solidissima base ritmica dagli incastri serrati.
Quattro musicisti dall’approccio “open minded”, che cercano di raffinare costantemente il proprio sound.

Il risultato di questo incontro vuole essere un sound ricercato, potente, ma definito e basato su melodie semplici,
alla ricerca del massimo impatto, a partire dal live show.

La politica dei quattro è fare senza strafare, al servizio della musica. Straight, appunto. Diritti.

I The Straight nascono nel 2012 e sono:

Rich - Chitarra e voce principale
Robby - Basso e voce
Ale - Tastiere, synth, Logic e voce
Tommy - Batteria e percussioni

Segui la band su www.thestraightband.com
dove potrai trovare tutto dalle news, ai futuri live shows, ai contenuti media, contatti e link diretti con i canali social, sempre aggiornati.
roberto marangoni   23 يونيو 2014 03:21
The Straight - No More

roberto marangoni   23 يونيو 2014 03:20