ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

24 يوليو 2013

Virtù Project Manouche
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/19/2018 5:08:41 PM

Nesara

9/19/2018 2:22:33 PM

Inner Chaosحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
Virtù Project Manouche - " New York New York " -
Manuel Virtù   24 يوليو 2013 04:18
Virtù Project Manouche - eseguono - " Ciarda (Monti) " -
La csárdás o csárda, detta in italiano ciarda, è una danza popolare ed un genere musicale ungherese. I due sono tra loro strettamente legati, con un'introduzione lenta, ma espressiva ed un finale dal ritmo incalzante e frenetico. La ciarda si è diffusa a partire dalla prima metà del XIX secolo e il termine deriva dall'ungherese csárdás che significa «dell'osteria»; trattasi in effetti di un ballo originariamente danzato principalmente in tali locali.
Manuel Virtù   24 يوليو 2013 04:17
Virtù Project Manouche & improvisation JOLINA

Manuel Virtù   24 يوليو 2013 04:13
Virtù Project Manouche "ill see you in my dreams"

Manuel Virtù   24 يوليو 2013 04:13
Virtù Project Manouche - "Tavern de Francis"

Manuel Virtù   24 يوليو 2013 04:12
Virtù Project Manouche "MINOR SWING" -django reinhardt-

Manuel Virtù   24 يوليو 2013 04:12
il “Virtù Project Manouche“, alfieri del cosiddetto gipsy jazz, una delle varianti più godibili del jazz, fondata in riva alla Senna nei primi anni trenta dall’immortale Django Reinhardt, apolide, nomade geo-musicale per eccellenza, chitarrista tzigano, ancora oggi, da brividi.

Compongo il Virtù Project Manouche Manuel Virtù chitarra (solista), Antonio Valoroso (chitarra ritmica), Alessandro Scanu (fisarmonica), Francesco Terra (contrabbasso), Daniele Di Pentima (percussioni), con la partecipazione straordinaria di Artenca Shehu alla voce, e della danzatrice Vittoria Iavicoli (Jolina).
Manuel Virtù   24 يوليو 2013 04:11
Virtù Project Manouche - "All of Me"

Manuel Virtù   24 يوليو 2013 04:11
V.p.M. "occhi neri"

Manuel Virtù   24 يوليو 2013 04:11
Virtù Project Manouche -locandina-
Manuel Virtù   24 يوليو 2013 04:11