ابحث عن فرقة
WORLD
آخر تحديث

29 مارس 2013

TreeOnSale
أعضاء الفرقة
3لايف
2تأكيد موعد الحفل الخاص
1الاشتراك في المهرجان
الإعلامية الأخيرة
  • فيديو
  • الصوت
  • صور
9/19/2018 5:08:41 PM

Nesara

9/19/2018 2:22:33 PM

Inner Chaosحفلات قادمة
بلد

اختيار مدينة

عصابات قادمة على المسرح
القادمة العصابات في العالم
أهم الأحداث
https://soundcloud.com/giacomo-ronconi
Nicola Ronconi   29 مارس 2013 05:03
Nicola Ronconi   29 مارس 2013 05:02
Nicola Ronconi   29 مارس 2013 05:02
Tree-On_Sale nasce dall'incontro fortuito tra Giacomo, Nicola e Giuseppe durante una sessione al Saint Louis College of Music di Roma.
Sorpresi dalla piacevole sensazione di un interplay innato, decidono di unire la loro passione e arte per concepire e dar vita alle loro creature.
Tree-On_Sale è un nucleo, un organo nel quale l'incessante voglia di dare sfogo alla creatività soggettiva riscontra negli altri lo stimolo a sentirsi liberi, a dare, a continuare, a sentire, provare e osare, sempre nel rispetto della Madre Musica.
Ispirati da rock, jazz, latin, funk, blues e soul, il trio mescola, unisce e sfrutta le diverse tradizioni e scuole personali per partorire un unico sound: Tree-On_Sale.

Guitar: Giacomo Ronconi;
Bass: Nicola Ronconi;
Drums: Giuseppe "Jumo" Mongi.
Nicola Ronconi   29 مارس 2013 05:00